Menu
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har ledet et utvalg som legger fram forslag til Arbeiderpartiets landsmøte om ny helse og velferdspolitikk. De vil at fastlegene skal bruke mindre tid på å skrive attester. Arkivfoto: Annika Byrde / NTB

Kjerkol går inn for å skrote krav til legeattest på videregående

Et Ap-utvalg ledet av helseminister Ingvild Kjerkol går inn for å skrote kravet om at elever på videregående skole må ha legeattest ved fravær.

Av NTB | 21.04.2023 14:34:07

Utdanning: Hensikten er å avlaste fastlegene for oppgaver.

Utvalget foreslår også å øke antall egenmeldingsdager for arbeidstakere til 16, mot dagens tre.

Forslagene skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte, men utvalget er ledet av partiets fremste helsepolitikere: Helseminister Ingvild Kjerkol og helsepolitisk talsperson på Stortinget Cecilie Myrseth.

– Vi må sikre at fastlegene bruker tiden sin riktig og får mer tid til å være lege og drive pasientrettet virksomhet. Vi må fjerne oppgaver vi mener ikke bidrar til det, sier Myrseth til NTB.

Forslagene er i tråd med hva regjeringens ekspertutvalg la fram tidligere denne uka.

* Legge til rette for faste ansettelser av fastleger i kommunene

* Innføre profesjonsnøytrale takster, slik at annet personell kan avlaste fastlegene

* Gjennomføre forsøk med samhandlingsbudsjetter for helseforetak og kommunene.

* Gjøre det lettere å kombinere jobb i primærhelsetjenesten med å jobbe i spesialisthelsetjenesten

Forslagene blir behandlet på Arbeiderpartiets landsmøte i begynnelsen av mai.

Utvalget foreslår også flere andre tiltak som skal redusere presset på fastlegeordningen. De vil blant annet:

– Vi ser at fastlegers kompetanse og kapasitet ikke utnyttes godt nok i dag. Oppgavefordelingen innad i helsetjenesten skal derfor gjennomgås. Det er samtidig et selvstendig mål at fastleger lettere kan kombinere familieliv med arbeidshverdagen, heter det i utvalgets innstilling.

(©NTB)

Flere nyheter: