Menu
Jernbanedirektoratet fraråder å bygge jernbane fra Fauske og nordover til Tromsø. Foto: Per-Inge Johnsen / NTB

Kampen om Nord-Norge-banen fortsetter: – Siste ord er ikke sagt

Selv om Jernbanedirektoratet slakter planene om toglinje til Tromsø, gir ikke forkjemperne opp. – Siste ord er ikke sagt, sier Aps Cecilie Myrseth.

Av NTB | 28.09.2023 05:32:34

Økonomi og næringsliv: – Det er forskjell på politikk og faglige innspill. Dette har vi hørt før, sier Myrseth, som er stortingsrepresentant for Ap for Troms til NTB.

Onsdag la Jernbanedirektoratet fram en utredning som er nedslående lesning for alle som ønsker Nord-Norgebanen, en toglinje som forlenger det norske jernbanenettet helt opp til Tromsø.

Direktoratet slår fast at en full utbygging vil koste 281 milliarder kroner, at den vil være svært ulønnsom og skadelig for klimaet. Dermed frarådes hele prosjektet.

– Dette har fagmyndighetene også ment tidligere. Jeg er ikke så veldig overrasket over at de mener det nå. Det er flere grunner til at det er riktig å se på mulighetene for jernbane i nord, blant annet beredskap, sier hun.

Myrseth kommer til å jobbe på framover for at banen skal bli en realitet. Hun er tydelig på at man ikke bare kan se på økonomien i prosjektet.

– Skal man bare vekte det slik, så er det ikke så veldig mye som er lønnsomt i Nord-Norge. Det er politisk villet at det skal bo folk i Nord-Norge og at vi skal utvikle landsdelen, påpeker hun.

– Jeg skal ikke gravlegge noen Nord-Norge-bane, men det tegner seg et bilde av at det er andre ting som kanskje må prioriteres ført, og som er viktigere for Nord-Norge som landsdel enn Nord-Norgebanen, sier han.

Han peker på at utredningene som er gjort av transportsektoren i Nord-Norge også viser store behov for å satse på blant annet havner og fylkesveier.

– På kort sikt framstår dette som viktigere å få på plass, sier han til NTB.

– I framtiden kommer alt som trenger mye energi eller krever mye CO2-utslipp til å bli veldig dyrt, og den delen av landet som ikke har jernbane kommer til å forvitre uten, sier han.

Han er ikke overrasket over konklusjonen i utredningen.

– Dette er Jernbanedirektoratet på autopilot. De har alltid ment dette, sier han.

Til tross for den klare frarådingen fra direktoratet, forventer han at arbeidet med å realisere Nord-Norge-banen fortsetter, slik Stortinget har vedtatt.

– Vi må se på samfunnsutvikling av landsdelen. Altså, hva vil vi med Nord-Norge i en verdenssituasjon som mer enn på lenge krever nasjonale grep i nord. Jeg mener altså at dette på langt nær er siste ord om Nord-Norge-banen, sier Fylkesnes.

– De må ta ansvar for løftene som de har gitt til velgerne, men jeg ser at utredningen ikke anbefaler en ny utbygging, sier han.

Han er selv tilhenger av jernbane i nord, men mener at det ikke skal være førsteprioritet.

– Vi har fylkesveier som er i dårlig forfatning, lokalsamfunn som trenger utbedring av fiskerihavner og flypriser som må ned. Vi må ikke se oss blinde på enkeltprosjekter, sier han.

Nygård viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen at har sagt at de har som mål å bygge togtraseen.

– Det målet forsvant ikke fordi vi fikk en konseptvalgutredning, sier Nygård til NTB.

Han påpeker at utredningen nå skal kvalitetssikres og ut på høring.

– Det er for tidlig å sette to streker under svaret i den ene retningen eller det andre, sier han.

Senterpartiets Erling Sande, som leder transportkomiteen på Stortinget, er noe mer lunken etter å ha kikket på rapporten.

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har vært en av forkjemperne for Nord-Norgebanen. Han mener at spørsmålet handler om nedbygging eller bygging i den nordligste delen av landet.

Høyres Erlend Svardal Bøe, som er innvalgt på Stortinget fra Troms, mener at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skapt store forventninger i landsdelen når det gjelder utbygging av Nord-Norge-banen.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) varslet onsdag at utredningen fra Jernbanedirektoratet langt ifra er spikeren i kisten for Nord-Norgebanen.

(©NTB)

Flere nyheter: