Menu
Det nye produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet. Foto: Øyvind Gravås/Equinor
Det nye produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet. Foto: Øyvind Gravås/Equinor

Johan Castberg-prosjektet har økt med 13 milliarder

Partnerskapet i Johan Castberg-prosjektet har økt med nær 13 milliarder kroner siden i fjor. Kostnadene har økt grunnet større arbeidsomfang enn ventet og kostnadsøkninger i industrien.

Av tomas | 19.09.2023 08:51:55

Johan Castberg-feltet: Partnerskapet i Johan Castberg: Equinor, Vår Energi og Petoro, oppdaterer i dag kostnadsestimatet for prosjektet. Investeringsanslaget har økt med nær 13 milliarder kroner siden i fjor.

Kostnadsøkning
– Kostnadene øker på grunn av større arbeidsomfang enn ventet og kostnadsøkninger i industrien, det tar vi på alvor. Men Johan Castberg er fortsatt et godt prosjekt med solid økonomi. Med en balansepris på rundt 35 dollar vil Johan Castberg-feltet gi store inntekter og ringvirkninger til fellesskapet fra Barentshavet i 30 år, skriver Geir Tungesvik, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor i en pressemelding i dag, 19.september.

Ferdigstilles på Stord
I 2022 ble Johan Castberg-skroget med boligkvarter fraktet fra Singapore til Stord for installasjon og ferdigstillelse. Hovedårsaken til økningen i investeringsestimatet fra i fjor skyldes at arbeidsmengden som ble overført til Stord har vært mer omfattende og komplisert enn estimert. Framdriften har heller ikke vært som forventet. På grunn av kostnadsutviklingen i markedet har kostnadene også økt for marine operasjoner, boring og komplettering.

Da plan for utbygging og drift ble levert i 2017 var kostnadsestimatet 57 milliarder kroner (2023). Det oppdaterte kostnadsestimatet for prosjektet er nå estimert til 80 milliarder kroner. Kostnadene for prosjektet har økt med 15,5 milliarder kroner i tillegg til en valutaeffekt på drøyt sju milliarder kroner.

Prosjektet påvirket av pandemien
Smitteverntiltak og redusert tilgang på arbeidskraft i forbindelse med covid 19-pandemien rammet prosjektet både i Singapore, der skrog og boligkvarter til produksjonsskipet ble bygget, og på norske verft som bygde modulene til produksjonsanlegget.

De påviste volumene i Johan Castberg er anslått til å ligge på mellom 450 og 650 millioner fat olje. Skipet er designet for en daglig produksjon på nær 190 000 fat.

Hver eneste dag jobber om lag 2 000 personer på Stord for å ferdigstille produksjonsskipet. I driftsfasen vil Johan Castberg gi arbeidsplasser, ringvirkninger og inntekter til fellesskapet i 30 år.

Det er anslått at Johan Castberg i driftsfasen vil sysselsette 1700 årsverk, 500 av disse i Nord-Norge.

Planen om produksjonsstart i fjerde kvartal 2024 står fast, melder Equinor.

Flere nyheter: