Menu
Jernbanetilsynet kritiserer Bane Nor. Foto: Javad Parsa / NTB

Jernbanetilsynet kritiserer Bane Nor etter togstans i Romeriksporten

Statens jernbanetilsyn opplyser at det er funnet vesentlige mangler hos Bane Nor under et tilsyn av togstansen i Romeriksporten i desember.

Av NTB | 09.03.2023 12:15:34

Ulykker og naturkatastrofer: To tog stoppet opp i Romeriksporten 12. desember i fjor og ble stående der i over fire timer. Til sammen hadde togene 554 passasjerer om bord. De to togene stoppet henholdsvis 150 og 1.500 meter inn i tunnelen fra Oslo-siden. Det var en skade på kjøreledningen som førte til togstansen.

Under tilsynet har Jernbanetilsynet avdekket vesentlige mangler med risikoanalyser og beredskap hos Bane Nor.

Direktør for Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, mener at Bane Nor ikke håndterte hendelsen til passasjerenes beste. Han mener fire timer er uakseptabelt lang tid å stå stille med et passasjertog, og at dette viser en svikt i Bane Nors beredskapsanalyser.

– Vi mener også at Bane Nor ikke har fulgt opp egne risikovurderinger der de har pekt på denne type hendelser. De har ikke vurdert behov for tiltak selv om de har avdekket en risiko for at en slik stans kunne skje.

– Eksempelvis vil nødstrømssystemet allerede etter 45 minutter kunne stenge ned nødbelysning, kommunikasjonssystemene mellom togfører og de reisende, samt akustisk alarm ved døråpning. Dette gjør at det er svekket kontroll med hva som skjer i toget og om passasjerer forlater toget. Alt dette har betydning for sikkerheten, sier Reiersøl-Johnsen.

Tilsynet har også undersøkt Flytoget og Vys håndtering av hendelsen. Rapportene er ikke klare, men Reiersøl-Johnsen sier det også er avdekket mangler hos dem.

Konserndirektør Sverre Kjenne i Bane Nor sier mange av funnene er i tråd med det de selv har funnet i sine egne undersøkelser etter hendelsen.

Han sier de nå skal følge opp tilsynets vedtak.

Tilsynet skriver at Bane Nor mangler kriterier for når et driftsavvik går over til å være en nødsituasjon. Samtidig har ikke selskapet fulgt opp risikovurderinger og analyser med å vurdere behov for tiltak.

I tillegg er det er for lite helhetlig ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet, heter det fra tilsynet.

– Vår vurdering var, og er fortsatt, at det var mye tryggere for passasjerene å sitte inne i toget så lenge det lå en strømførende kabel på utsiden av toget. Hvis vi hadde hatt en nødsituasjon der liv og helse sto på spill, hadde vi koblet på nødetatene og i samarbeid med dem gjennomført en evakuering. I slike situasjoner tar vi også større risiko, sier Kjenne.

Flere nyheter: