Menu
Jernbanedirektoratet har beregnet at det vil koste 8,5 milliarder kroner å innføre toetasjes tog på Østlandet. ifølge direktoratet vil det gi 40 prosent bedre kapasitet. Kostnadene inkluderer både togsett og utgifter til spor for togparkering (hensettingsspor). Foto: Terje Pedersen / NTB

Jernbanedirektoratet vil ha toetasjes tog på Østlandet innen 2030

Jernbanedirektoratet mener toetasjes tog er beste alternativ for å øke kapasiteten og ha god komfort for regiontog på Østlandet.

Av NTB | 18.09.2023 12:02:43

Økonomi og næringsliv: Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet sett på tiltak som kan øke kapasiteten for regiontogene på Østlandet – uten kostbare baneutbygginger. Norske tog og Bane Nor og berørte fylkeskommuner har deltatt og bidratt i prosjektgruppen. Mandag morgen leverte det «KVU Økt kapasitet i regiontog» med anbefaling.

– Etter å ha vurdert flere ulike alternativer, anbefaler vi å gå til innkjøp av toetasjes tog som kan settes i trafikk i 2030, sier avdelingsdirektør Jan Frederik Geiner i Jernbanedirektoratet i en pressemelding.

Jernbanedirektoratet har beregnet at det vil koste 8,5 milliarder kroner å innføre toetasjes tog på Østlandet. ifølge direktoratet vil det gi 40 prosent bedre kapasitet. Kostnadene inkluderer både togsett og utgifter til spor for togparkering (hensettingsspor).

– Først og fremst vil det øke kapasiteten med hele to etasjer uten at vi må gjennomføre kostbare og langvarige infrastrukturtiltak, sier Geiner.

– Vi vil få en større robusthet i togtrafikken på Østlandet slik at vi kan håndtere økt vekst i etterspørselen. Både med tanke på befolkningsvekst og med tanke på å møte klimautfordringer og ta ned utslippene fra transport, sier Geiner.

Han sier de nye togsettene med enkle tiltak kan kjøres til Halden, Skien, Gjøvik og Lillehammer.

(©NTB)

Flere nyheter: