Menu
Stine Sofie Sørstrønen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen ble drept i Baneheia i 2000. Arkivfoto: Privat / NTB

Jan Helge Andersens forsvarer: Han var ikke veldig overrasket

Riksadvokaten ber om at Baneheia-saken mot Jan Helge Andersen gjenopptas. Andersen fastholder at han er uskyldig i drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Av NTB | 24.03.2023 10:54:19

Kriminalitet og rettsvesen: – Vi tar avgjørelsen til etterretning, og så må vi avvente og se hva kommisjonen senere sier, sier Andersens forsvarer, Svein Holden, til NTB.

Han snakket med Andersen på telefon fredag formiddag etter at Riksadvokaten klokken 10 offentliggjorde sin begjæring om gjenåpning av saken mot Jan Helge Andersen. Gjenåpningen gjelder drapet på Lena Sløgedal Paulsen, som har stått uløst etter at Viggo Kristiansen i fjor ble frikjent.

– Han fastholder at han ikke har noe med drapet å gjøre, men slik saken har utviklet seg, var han ikke veldig overrasket over at påtalemyndigheten gikk for gjenåpning, sier Holden.

Riksadvokaten skriver i en pressemelding fredag at statsadvokaten 17. februar innstilte på gjenåpning av saken mot Andersen, og at Riksadvokaten er enig i dette.

Bistandsadvokaten til foreldrene til de to drepte jentene sier at de er fornøyde med at Riksadvokaten vil gjenåpne saken.

– De er glade for avgjørelsen, men samtidig er det blandede følelser i og med at det blir en knalltøff prosess for dem framover, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus.

– Man må belage seg på at dette tar tid, både i Gjenopptakelseskommisjonen, i domstolene og i eventuelle ankerunder også videre, sier Brækhus.

Andersen ble dømt sammen med Viggo Kristiansen. I dommen ble det lagt stor vekt på Andersens forklaring om at den tidligere kameraten var initiativtaker og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene.

I oktober i fjor ba Jørn Sigurd Maurud om at Viggo Kristiansen skulle frifinnes, fordi han mener det ikke er bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for forholdene han ble dømt for i 2002.

Knappe to måneder senere ble Kristiansen endelig frikjent i lagmannsretten. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart.

I den nye etterforskningen av Baneheia-saken er Andersens DNA avdekket på både Sørstrønen og Sløgedal Paulsen, mens det ikke er gjort funn av Kristiansens DNA.

– Det er av vesentlig betydning at DNA-bevisene som nå foreligger, trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om, særlig når det gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for, sa Maurud.

– Jeg kan ikke si noe konkret om hvor lang tid dette vil ta. Det kan hende at sekretariatet orienterer Gjenopptakelseskommisjonen innen det neste møtet vårt i mai, men det vil nok ta lengre tid før vi har behandlet saken ferdig, sier kommisjonsleder Kamilla Silseth til NTB.

– Først vil sekretariatet ta stilling til begjæringen, og deretter vil kommisjonen vurdere om det er behov for ytterligere steg. For eksempel om det er behov for ny etterforskning, legger hun til.

Førsteamanuensis Katrine Holter ved Politihøgskolen sier at det likevel er en mulighet for at Andersen kan bli sittende lenger i fengsel.

– Jeg vil tro at Riksadvokaten i disse dager også vurderer om det er grunnlag for å ta ut tiltale mot Andersen for uriktig anklage mot Viggo Kristiansen, sier Holter.

Hvis det blir tatt ut tiltale for uriktig anklage fordi Andersen i den nye etterforskningen har stått fast på sin forklaring om Kristiansens rolle, vil det ifølge Holter regnes som et forsøk fordi Kristiansen ikke har blitt siktet eller tiltalt i den nye etterforskningen.

– Hvis Riksadvokaten velger å gå videre med en tiltale for uriktig anklage, vil man vurdere om den må regnes som grov, og i så fall er den øvre straffen for dette ti år. Da vil maksstraffen Andersen kan få hvis han blir kjent skyldig både i drap og forsøk på grov uriktig anklage, være tolv år, sier Holter, som understreker at Andersen må regnes som uskyldig til det motsatte er bevist i en domstol.

Saken der Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000 har vært under ny etterforskning i Oslo politidistrikt siden våren 2021.

Jan Helge Andersen (42) ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Han ble prøveløslatt i januar 2016 og var en fri mann i september 2019.

Da Maurud ba om frifinnelse av Kristiansen, sa han samtidig at påtalemyndigheten ville etterforske Jan Helge Andersen videre, og at Andersens forklaring bærer preg av svakheter.

Gjenopptakelseskommisjonens leder Kamilla Silseth sier til NTB at det vil ta tid før de har en avgjørelse i saken mot Jan Helge Andersen.

Dersom Jan Helge Andersen skulle bli tiltalt og dømt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, kan han maksimalt få to års fengsel. Grunnen til det er at han allerede har fått en straff på 19 års fengsel for drap, og at den maksimale straffen for drap i Norge er på 21 års fengsel.

Flere nyheter: