Menu
Nav-direktør Hans Christian Holte beklager at et forsinket IT-prosjekt fører til rekordlange køer i klagebehandlinger hos Nav. IT-systemet skulle vært klart i 2020, men er antakelig ikke ferdig før i 2027. Foto: Torstein Bøe / NTB

IT-sprekk hos Nav forlenger klagekøene

Et mislykket IT-prosjekt i Nav er blitt seks års forsinket, kostet hundrevis av millioner kroner og har økt ventetiden i klagesaker. Det motsatte var målet.

Av NTB | 03.01.2023 00:34:51

Vitenskap og teknologi: Ifølge avisa Klassekampen var planen at det interne IT-prosjektet skulle automatisere store deler av saksbehandlingen. Nav fikk 872 millioner kroner til prosjektet, penger som nå er blitt brukt opp uten at ventetiden har blitt mindre.

Ventetiden på å behandle klagesaker om sykepenger er nå 52 uker – altså et år. I utgangspunktet skal det ikke ta mer enn tolv uker å få svar på en slik klage.

IT-prosjektet som skulle effektivisere behandlingen og erstatte et over 40 år gammel system, skulle ha vært ferdig 1. oktober 2020. Men nå opererer Nav med et plan om at det skal være ferdig innen inngangen av 2027.

«Dessverre har utviklingen tatt lengre tid enn vi regnet med. Dette har dessverre medført for lang saksbehandlingstid på klagesaker», skriver Nav-direktør Hans Christian Holte i en epost til avisen.

Antall saksbehandlere har blitt redusert i Nav, blant annet på grunn av forventningen til det nye IT-systemet, og dermed har klagebehandlingstiden økt kraftig.

Både tillitsvalgte og Sivilombudsmannen har reagert på utviklingen, og ombudet opprettet i høst en undersøkelsessak mot Nav.

Høyere kompleksitet enn først antatt, manglende helhetstenkning og forhold knyttet til ledelse og styring er oppgitt som noen av årsakene til IT-forsinkelsen.

(©NTB)

Flere nyheter: