Menu

Interfax og Moscow Times: Russland vil endre sjøgrensene i Østersjøen

Russland vil endre landets maritime grenser mot Finland og Litauen i Østersjøen, melder Interfax og Moscow Times, som viser til et russisk regjeringsdokument.

Av NTB | 22.05.2024 08:19:27

Ifølge forslaget vil Russland blant annet ensidig flytte grensen rundt de russiske øyene i Finskebukta og ved eksklaven Kaliningrad.

Finlands utenriksminister Elina Valtonen skriver på X at utenriksdepartementet jobber med å kartlegge detaljene.

– Det er verdt å huske at forvirring også er en form for hybrid påvirkning. Finland er ikke forvirret, skriver hun.

Ifølge Svenske Yle vil Russland trekke opp den nye grensen i nærheten av de russiske øyene som på svensk heter Hogland, Sommarö, Lille Tytärskär og Vigrund.

– FNs havrettskonvensjon inneholder bestemmelser om definisjonen av kyststaters maritime soner, også om hvordan de kan revideres. Vi forventer at Russland som part i konvensjonen opptrer deretter, skriver Valtonen.

Finland bør svare og vise at dette ikke er akseptabelt, mener Charly Salonius-Pasternak. Han er forsker ved Utrikespolitiska institutet i Helsingfors.

– I dette tilfellet må vi absolutt reagere svært raskt og hardt, sier han til Svenske Yle.

Flere nyheter: