Menu
Den vel 6 kilometer lange strekninga som inngår i denne reguleringsplanen er markert med rød linje i figuren og har varierende fartsgrense 60, 70 og 80 km/t. Mørkelikrysset (utbedret i 2021) like nord for planområdet er markert med grønn linje og er dimensjonert for 60 km/t. Neste del av E134 mot Gjerde er markert med blå linje og har i dag fartsgrense 60 km/t. Illustrasjon fra Statens Vegvesen.

Innspill forbedret planer om E134

Mange møtte opp på orienteringsmøte om E134-prosjektet Ølen-Mørkeli.

Av Egil M Solberg | 12.12.2023 08:32:41

Veiplaner: Prosjektleiar Arild Kalleland Vallestad fortalte til Grannar at de er svært åpne for å høre på folkets meninger.

Noen av de besøkende uttrykte støtte til prosjektet, mens andre hadde noen kritiske innspill. Det var en optimistisk stemning blant arrangørene.

Både lederen for utvikling i Etne kommune, Eileen Pedersen Selland, og seniorrådgiver Sissel Aarvik for areal og forvaltning i Vindafjord ga uttrykk for at veiprosjektet er viktig for kommunene, skriver avisa.

Han håper ifølge avisa at byggingen kan starte i 2024, og at planene kan vedtas i begge kommunene neste år.

Det forventes at byggingen vil ta omtrent to til to og et halvt år.

Flere nyheter: