Menu
Illustrasjon: Shutterstock

Innfører totalforbud mot å gjøre opp ild

Brann- og redningsvesen på Haugalandet og i Sunnhordland innfører totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs fra og med tirsdag 13. juni 2023.

Av Egil M Solberg | 12.06.2023 20:09:18

Brannfare: Skogbrannfaren er nå stor i Rogaland og Vestland, og brannfaren ventes å øke de neste dagene.

Brann- og redningsvesen nord for Boknafjorden innfører derfor totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs fra og med tirsdag 13. juni 2023.

Forbudet gjelder foreløpig frem til 30. juni 2023. Brann- og redningssjefene vil da ta en ny vurdering om det er behov for å forlenge totalforbudet.

Ved et totalforbud er det ikke lov å gjøre opp ild:

* i og i nærheten av utmark og innmark
* på tilrettelagte grill- og bålplasser i eller i nærheten av skog og utmark

Forbud i utmark og innmark

Under et totalforbud er det ikke tillatt å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.).

Dette gjelder i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder.

Hva er innmark og utmark?

* Innmark er dyrket mark, engslått og kulturbeite.
* Utmark er det meste av skog, strand, fjell, eng, myr, vann og andre typer landskap

Skoler og barnehager

Brannvesenet mottar mange henvendelser fra skoler og barnehager som ønsker å tenne bål eller bruke grill på tur. Nå når det er totalforbud oppfordrer vi til å finne andre løsninger for å kose seg med mat ute.

Lov å grille i egen hage

Vi presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage, skolegård og større asfaltert område. Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Virksomheter

Vi ber også virksomheter som driver med for eksempel skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere og etablere tiltak for å redusere risiko for brann.

Din ild – ditt ansvar!

Totalforbudet gjelder følgende kommuner: Sauda, Stord, Bømlo, Fitjar, Sveio, Utsira, Karmøy, Bokn, Tysvær, Vindafjord, Haugesund, Etne og Suldal.

Flere nyheter: