Menu
Barnevernet i Lillehammer kommune har avdekket at de ikke har mottatt dokumenter som er sendt digitalt fra politiet de to siste årene. Det skyldes at de har manglet tilganger i Altinn. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ingen meldinger til barnevernet forsvant lokalt

Etter en manuell gjennomgang bekrefter politidistriktet at alle bekymringsmeldingene har nådd barnevernet via brev eller andre kanaler.

Av Egil M Solberg | 21.07.2023 14:35:45

Barnevernet: Sør-Vest politidistrikt (SVPD) har avdekket 78 uåpnede saker sendt til kommunene via Altinn, ifølge en pressemelding.

Av disse var 14 bekymringsmeldinger, mens resten gjaldt oversendelse av saksdokumenter og lignende.

Etter en manuell gjennomgang bekrefter politidistriktet at alle bekymringsmeldingene har nådd barnevernet via brev eller andre kanaler.

– Det er betryggende å vite at bekymringsmeldingene til barnevernet har nådd frem, uttaler politimester Hans Vik.

Undersøkelsen ble igangsatt etter at det ble kjent at bekymringsmeldinger til barnevernet i Lillehammer kommune ikke hadde blitt mottatt. Dette skyldtes at politiet flere steder hadde brukt Altinn uten at mottaker i kommunen hadde mottatt brevene.

Flere nyheter: