Menu
En skulptur av eurosymbolet står utenfor Den europeiske sentralbankens hovedkvarter i Frankfurt. Banken markerer sin 25-årsdag onsdag mens den kjemper mot vedvarende høy inflasjon. Foto: Michael Probst / AP / NTB

Inflasjon kan skape trykket stemning på ESBs 25-årsdag

Den europeiske sentralbanken (ESB) fyller 25 år onsdag, men vedvarende høy inflasjon i eurosonen kan komme til å legge en demper på feiringen.

Av NTB | 24.05.2023 10:48:53

Økonomi og næringsliv: Rundt 200 gjester, blant dem både nåværende og tidligere sentralbanksjefer, skal samles ved ESBs hovedkvarter ved bredden av Main i den tyske byen Frankfurt.

Men beslutningstakerne i banken jobber under vanskelige kår for tiden.

Prisveksten var i april på 7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det er betydelig lavere enn toppnoteringen på 10,6 prosent fra oktober, men likevel langt høyere enn målet på 2 prosent.

Likevel har sentralbanksjef Christine Lagarde forsøkt å holde en optimistisk tone før markeringen. I forrige uke insisterte hun på at det er «sterk grunn til feiring».

– For 25 år siden hadde vi som mål å sørge for stabile priser, styrket europeisk suverenitet og mer solidaritet, sa Lagarde i et nederlandsk TV-program da.

– På de tre punktene synes jeg vi har levert, la hun til.

Siden fellesvalutaen ble innført, har eurosonens felles brutto nasjonalprodukt mer enn doblet seg, og arbeidsledigheten har falt til rekordlave nivåer.

Før inflasjonshoppet det siste året, lå prisveksten i snitt på 2,05 prosent i bankens første 25 år, ikke langt unna målet.

Men kritikere mener banken det siste året var for treg med å øke styringsrenta, og at den dermed må dele ansvaret for den høye inflasjonen.

Til slutt ble beslutningstakerne tvunget til en rekke med rentehevinger uten sidestykke. Siden juli er styringsrenta hevet med 3,75 prosentpoeng, og flere økninger er ventet.

Inflasjonen i eurosonen har steget til rekordnivåer det siste året, drevet fram av de økte energiprisene som har fulgt i kjølvannet av Ukraina-krigen, og av problemer med forsyningskjeder som henger igjen fra koronapandemien.

ESB ble åpnet i 1998. Noen måneder senere, ved inngangen til 1999, ble euroen introdusert.

(©NTB)

Flere nyheter: