Menu
Illustrasjon fra: BarentsWatch

Lakselus (ILA) på Bømlo

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Andal i Bømlo kommune.

Av Egil M Solberg | 21.06.2024 00:10:11

Mattilsynet: Det er Varde Fiskeopprett AS, Tombre Fiskeanlegg AS og Lingalaks AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Virksomheten varslet Mattilsynet 18. juni 2024 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten.

Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Flere nyheter: