Menu
Idrettspresident Berit Kjøll og resten av NIF-styret legger likevel ikke fram forslag om permanent å overføre ansvaret for doms- og appellorganet i dopingsaker til Antidoping Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

Idrettsstyret snur etter feide med Antidoping Norge – endrer tingforslag

Styret i Norges idrettsforbund drar i bremsen og ber likevel ikke tinget stemme over å gi Antidoping Norge ansvaret for doms- og appellorganet i dopingsaker.

Av NTB | 01.06.2023 18:39:03

Sport: I stedet besluttet idrettsstyret på sitt styremøte i Bergen torsdag å fremme et endringsforslag der det bes om tingets tilslutning til at styret fortsatt skal arbeide for etablering av en nasjonal antidopinglov, med etablering av en domsfunksjon i dopingsaker uavhengig av idretten og Antidoping Norge.

Kulturdepartementet har overfor NIF varslet at et høringsutkast til en slik lov kan foreligge allerede våren 2024.

Forrige Idrettsting i 2021 vedtok at idrettsstyret skulle jobbe for en slik lov.

– Begrunnelsen for det vedtaket var at en særlov vil kunne styrke hjemmelsgrunnlaget for bekjempelse av doping og lovregulere Antidoping Norges posisjon som Norges uavhengige nasjonale antidopingorganisasjon, sier 1. visepresident Vibecke Sørensen i en pressemelding. Det er hun som skal legge fram det reviderte forslaget.

Helomvendingen skjer få dager etter at Antidoping Norges styreleder Rune Andersen gikk hardt ut mot det opprinnelige tingforslaget i et VG-intervju. Han ga det merkelapper som «radikalt» og «alvorlig for norsk idrett».

Landets nasjonale antidopingorganisasjon mener det er viktig med et klart skille mellom dem som kontrollerer og dømmer.

Bakgrunnen for avgjørelsen går tilbake til tinget i 2021. Der ble det vedtatt at norsk idrett ikke skal behandle dopingsaker selv, og det ble vist til regelverket hos Verdens antidopingbyrå (Wada). Tolkningen av reglene er helt annerledes hos ADNO.

Andersen mener det ville rokke ved Antidoping Norges uavhengighet om hans organisasjon fikk ansvaret for doms- og appellorganet.

– Vi ville vært i lomma på idretten dersom vi skulle være ansvarlige, sa han til VG i pinsen.

Endringsforslaget har to punkter. Først søkes tingets tilslutning til at styret fortsatt skal arbeide for etablering av en nasjonal lov på antidopingområdet, med opprettelse av en uavhengig domsfunksjon.

Dersom en slik lov ikke fremmes for Stortinget i tingperioden, skal Idrettsstyret ifølge endringsforslaget konsultere Antidoping Norge og fremme et forslag til Idrettstinget i 2025 for å sikre en tydelig rolle- og ansvarsdeling i antidopingarbeidet på nasjonalt nivå i tråd med verdens antidopingkode.

– Det er svært positivt at Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt signaler om at en særlov vil kunne være på høring allerede våren 2024. Vårt hovedfokus videre vil være å arbeide for at denne særloven vedtas i den neste tingperioden, sier Sørensen.

NIF-styret gjorde i desember i fjor et midlertidig vedtak om å flytte domsfunksjonen ut av idretten og over til Antidoping Norge. Endringene skulle etter planen forelegges Idrettstinget med mål om å gjøre dem permanente.

Idrettsstyret ble innkalt til hastemøte tirsdag for å diskutere saken, og på torsdagens møte i Bergen, dagen før Idrettstinget innledes, ble det besluttet å fremme et endringsforslag.

(©NTB)