Menu
Tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skal være med i utvalget. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Idrettsforbundet nedsetter strømmeutvalg etter MyGame-debatten

Norges idrettsforbund (NIF) har nedsatt et administrativt utvalg som skal ta for seg strømming i breddeidretten etter den siste tids støy rundt MyGame.

Av NTB | 01.03.2023 08:25:34

Sport: Utvalget skal ledes av advokat Kristin Veierød, mens tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skal delta som ekstern bidragsyter. I utvalget finner man også representanter fra særforbundene.

– Særforbund og idrettskretser vil være godt representert i utvalget og vil samtidig holdes godt orientert om status og utvikling i det pågående utredningsarbeidet. Målet er å fremskaffe et best mulig, helhetlig og faktabasert saksunderlag for hele norsk idrett og for idrettsstyrets videre behandling av saken, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.

Aas legger til at det er ønskelig at utvalget leverer en status i sitt arbeid før Idrettstinget. Det er tidlig i juni.

Debatten har rast rundt idrettens MyGame-prosjekt den siste tiden. Automatiske kameraer skal monteres i idrettshaller over hele landet for å direkteoverføre kamper fra 15-årsklassen og oppover. Tanken er at familie og venner skal kunne følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

Flere uheldige episoder er samtidig blitt avdekket. Det har ført til tøff kritikk fra ulike hold. I januar besluttet de seks særforbundene som deltar i prosjektet at all strømming av breddeidrett under 18 år skal settes på pause.

Blant de som deltar er Norges Fotballforbund og Norges Håndballforbund. MyGame-ledelsen har stilt seg bak beslutningen om å pause prosjektet.

Flere idrettskretser har også sagt nei til prosjektet. I tillegg til de uheldige episodene som er fanget på film, er også personvernet viktig i saken.

– Flere organisasjonsledd og kommuner har fattet egne vedtak om strømming, og det er også fremmet forslag til Idrettstinget om saken. Det er behov for å skape et grunnlag for enhetlige retningslinjer og lik praksis, og der beslutninger kan være fattet på samme faktagrunnlag. Derfor er det viktig at utvalget får et bredt mandat og kan ta tak i aktuelle problemstillinger knyttet til strømming fra breddeidretten, sier generalsekretær Aas.

I tillegg vil det være en representant fra Norges Skiforbund i utvalget.

En rekke kommuner, blant dem Oslo, Kristiansand og Bergen, har sagt et foreløpig klart nei til MyGame-prosjektet slik det foreligger nå. Barneombudet og Stine Sofies Stiftelse har også vært kritiske røster i debatten.

Leder Kristin Veierød, Thor Gjermund Eriksen, Erik Langerud (Norges Håndballforbund), Roger Finjord (Norges Fotballforbund), Ottar Eide (Norges Ishockeyforbund), Espen Johansen (Norges Basketballforbund), Mona Kristiansen (Norges gym- og turnforbund), Lise Røsto Jensen (Norges Skøyteforbund), Rune Røksund (Rogaland idrettskrets), Sylvi Ofstad (Troms og Finnmark idrettskrets), Pål Kristen Rønnevik (Norges idrettsforbund), Julie Karima Berg (Norges idrettsforbund)

(©NTB)