Menu
Anders Besseberg er dømt for korrupsjon. Foto: Lee Jin-man / AP / NTB

Idrettsforbundet fratar korrupsjonsdømte Besseberg æresmedlemskapet – advokaten reagerer kraftig

Anders Besseberg får ikke beholde æresmedlemskapet i Norges idrettsforbund som følge av korrupsjonsdommen i Buskerud tingrett. Det reagerer han kraftig på gjennom sin advokat.

Av NTB | 08.05.2024 10:25:04

Økonomi og næringsliv: Norges idrettsforbund offentliggjorde beslutningen om å frata Besseberg hedersbevisningen på et pressemøte onsdag.

I vedtaket heter det at Besseberg, gjennom å ha erkjent kritikkverdige forhold i retten, har skadet idrettens anseelse.

Besseberg ble nylig felt på nesten alle tiltalepunkter og dømt til tre år og en måneds fengsel for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Han har anket dommen.

78-åringens advokat Mikkel Toft Gimse reagerer sterkt på beskjeden om at Besseberg ikke får beholde æresmedlemskapet.

– Anders Besseberg er ikke kjent med dette. Vi reagerer på at han ikke er blitt kontaktet, men får vite om dette fra media, skriver Toft Gimse til NTB og utdyper:

– Besseberg understreker at dommen mot ham ikke er rettskraftig og ser dette som en del av forhåndsdømmingen mot seg.

Onsdag sier han til NTB at beslutningen om å trekke tilbake hedersbevisningen ikke har sammenheng med den videre gangen i rettssaken.

– Vi har ikke knyttet denne beslutningen opp mot den videre gangen i rettssaken. Basert på de retningslinjene som foreligger for utdelingen, ble han tildelt dette i 2013. Basert på det som nå foreligger, er det besluttet at grunnlaget ikke foreligger lenger, sier Dalhaug.

På kritikken rundt at Besseberg ikke er kontaktet, sier den fungerende idrettspresidenten:

– Den korte versjonen er at vi ikke har hatt noen dialog med Besseberg rundt dette vedtaket. Det er et vedtak styret fattet i går, basert på de fakta vi har fått i saken og den dommen som er avsagt.

Besseberg ble tildelt æresmedlemskapet i NIF allerede i 2013, men mottok ikke prisen før i 2015. I begrunnelsen for å tildele den tidligere skiskyttertoppen hedersbevisningen het det:

«Anders Besseberg har fra 1988 til i dag hatt tillitsverv i det internasjonale skiskytterforbundet, først i ulike tekniske komiteer, og som president fra 1993. Han har bidratt til å utvikle skiskytteridretten, både som konkurranseform og som TV-idrett».

Skiskytterpresident Arne Horten har innrømmet at uavhengig av anken og den videre rettsprosessen er flere av episodene Besseberg har erkjent i retten uakseptable.

Det er ikke kjent om skiskytterforbundet også vil frata Besseberg æresmedlemskapet.

Fungerende idrettspresident Arne Bård Dalhaug opplyste i etterkant av korrupsjonsdommen at idrettsforbundet ville gjøre en vurdering av Bessebergs æresmedlemskap.

Dalhaug sier det var nødvendig for idrettsstyret å reagere, samt at beslutningen er fattet på selvstendig grunnlag.

Besseberg er også én av tre æresmedlemmer i Norges Skiskytterforbund. Det ble han allerede i 2001. Legenden Ole Einar Bjørndalen og Ole Jacob Bangstad er de to andre.

(©NTB)

Flere nyheter: