Menu
Idrettstinget vedtok lørdag å senke beviskravet i NIFs sanksjonsregelverk. Foto: Tuva Åserud / NTB

Idretten lemper på beviskravet i alvorlige saker

Sanksjoner i norsk idrett skal ikke lenger ha like streng bevisbyrde som i strafferetten. Det ble avgjort på tinget i Bergen.

Av NTB | 03.06.2023 11:58:47

Sport: Vedtaket betyr at idretten senker beviskravet for å straffe personer for kritikkverdige forhold.

Det krevdes to tredels flertall på idrettstinget for å endre lovteksten i NIFs sanksjonsregelverk. 99,4 prosent av delegatene stemte for.

Under debatten ble det pekt på at bevisterskelen i idretten har vært for høy og at det har ført til en gråsone. De siste årene har det vært flere medieoppslag om overgrep og alvorlige hendelser i Idretts-Norge.

Det var opprinnelig Norges studentidrettsforbund som la fram forslag om å endre på beviskravet, men der sto at det skulle settes til «alminnelig sannsynlighetsovervekt». I tingvedtaket ble «alminnelig» byttet ut med «klar» etter et benkeforslag fra påtalenemnda i Norges idrettsforbund.

I norsk strafferett dømmer man etter prinsippet om at det må vært hevet over enhver rimelig tvil at den tiltalte er skyldig.

(©NTB)

Flere nyheter: