Menu
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap). Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Idretten får rekordsum fra tippemidlene: – Svært gledelig

Regjeringen bevilger 3,723 milliarder kroner av Norsk Tippings overskudd til idrettsformål over hele Norge i 2024. Norges idrettsforbund jubler.

Av NTB | 03.05.2024 14:04:48

Politikk: Summen representerer en økning på 288 millioner kroner fra fjorårets utbetaling. Totalt går 7,1 milliarder av tippeoverskuddet til idrett, kultur og frivillighet, opplyser Kulturdepartementet.

Av idrettstilskuddet går nærmere to milliarder kroner til idrettsanlegg i kommunene. Her økes bevilgningen med 180 millioner kroner fra 2023.

– Tilgang på anlegg er en av de viktigste forutsetningene for et bredt og tilgjengelig idrettstilbud, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

– Fordelingen i 2024 gjør at nesten 40 prosent av søknadsbeløpene blir innvilget, og gjennomsnittlig ventetid er redusert med nesten et halvt år. Vi tar også ned etterslepet fra nesten 3,5 milliarder kroner i 2023 til i underkant av 2,7 milliarder i 2024, legger Jaffery til.

– Dette er en fordeling i tråd med våre ønsker. Regjeringen viser en tydelig vilje til å gjøre noe med to av idrettens største utfordringer; mangel på anlegg og at mange ikke har råd til å delta, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug og fortsetter:

– Å stimulere til økt anleggssatsing er en viktig forutsetning for å sikre økt idrettsdeltakelse, og at idretten blir et sted å høre til – for alle. Vi har for få idrettsanlegg, samtidig som vi vet at det bygges færre anlegg enn før. Det er bekymringsfullt. Derfor er vi glade for økte bevilgninger til idrettsanlegg.

– Det er svært gledelig at regjeringen ønsker at flere barn og unge skal ha muligheten til å delta i idrettsfamilien, og at de fordeler ytterligere 130 millioner kroner til dette formålet. Nå kan idrettslagene fortsette det gode inkluderingsarbeidet, sier Dalhaug.

870 millioner tildeles Norges idrettsforbund og Olympiatoppen. Den bevilgningen ble klar allerede i desember. I NIF jubler man over tildelingen og roser regjeringen for viljen til å ta tak i viktige problemstillinger.

Tilskuddet til lokale lag og foreninger økes med 38,5 millioner kroner til 485 millioner, mens nyvinningen «Ekstrainnsats for deltakelse i idrettslag» bevilges 130 millioner. Sistnevnte er et initiativ rettet mot barn og unge fra 6 til 19 år.

(©NTB)

Flere nyheter: