Menu
Mange idrettslag sliter med å bære utgiftene til strøm. Foto: Javad Parsa / NTB

Idretten ber regjeringen ta nye strømgrep: – Frykter at anlegg må stenge ned

Norges idrettsforbund ber i et brev til Kulturdepartementet om at idrettens eksisterende strømstøtteordning må forbedres.

Av NTB | 15.02.2023 17:06:01

Politikk: I brevet som ble sendt departementet denne uken viser idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas til konkrete grep som de mener vil sørge for at ordningen treffer bedre.

Grepene handler først og fremst om hvordan strømstøtten beregnes. I tillegg ber idrettstoppene om at den delen av momsen som ikke kompenseres gjennom idrettens ordinære ordning for momskompensasjon blir kompensert via strømstøtteordningen.

– Det er klart at dette er veldig viktig, spesielt for de som eier egne store anlegg. Det er disse idrettslagene dette først og fremst gjelder. De har fått forverret sin situasjon, i og med at strømprisen nå er mangedoblet, selv etter kompensasjonsordningen, sammenlignet med hva strømprisene historisk sett har vært, sier idrettspolitisk rådgiver i NIF, Torstein Busland, til NTB.

Årsaken er at hovedvekten av svært mange idrettslags strømforbruk er konsentrert til perioder av døgnet der prisen er høy. Dette dreier seg særlig om ettermiddag og kveldstid.

«Lysløyper og flomlysanlegg er typiske eksempler på anleggstyper som idrettslagene eier og drifter og som kun bruker strøm i et begrenset antall timer i døgnet, mens klubbhus og garderobebygg bruker noe energi hele døgnet, men også her er gjerne forbruket høyest når aktiviteten pågår», heter det i brevet fra Kjøll og Aas.

Idrettsforbundet ber Kulturdepartementet endre den eksisterende strømstøtteordningen slik at tilskuddet tar utgangspunkt i faktisk betalt strømpris. Rent praktisk foreslår forbundet at spotprisen økes med 15 prosent før tilskuddssatsen beregnes.

NIF advarer mot konsekvensene om idrettslagene ikke får lettet på kostnadsbyrden rundt strøm.

– Flere idrettslag frykter at anlegg må stenge ned, eller at aktivitetstilbudet må reduseres. Det er spesielt alvorlig nå, fordi denne alvorlige situasjonen kommer direkte etter en pandemi der idretten har vært nedstengt i perioder. I verste fall kan dette føre til at idrettslagenes merkostnader føres over på medlemmene, noe ingen ønsker, sier idrettspolitisk rådgiver Torstein Busland til NTB.

Som for husholdningene beregnes strømstøtten til idretten i dag ut fra spotprisen på strøm. Idrettsforbundet peker imidlertid på at idrettslagene betaler en vesentlig høyere strømpris enn dette.

Avslutningsvis i mandagens brev ber idrettstoppene om et snarlig møte med departementet for å diskutere de ønskede grepene.

(©NTB)