Menu
Zaporizjzja-atomkraftverket, sett fra en avstand på rundt 20 kilometer, i oktober i fjor, måneden etter at det ble nedstengt. Men reaktorene på anlegget trenger likevel tilgang på kjølevann. Arkivfoto: Leo Correa / AP / NTB

IAEA: Zaporizjzja-atomkraftverket får fortsatt kjølevann fra Kakhovka-dammen

Det nedstengte Zaporizjzja-atomkraftverket får fortsatt kjølevann fra Kakhovka-dammen, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Av NTB | 08.06.2023 22:38:54

Politikk: Det ukrainske vannkraftselskapet Ukrgidroenergos sjef hevdet torsdag at vannstanden i dammen var så lav at det ikke lenger kunne pumpes kjølevann til atomkraftverket.

Igor Syrota viste til at vannstanden hadde falt til «under det kritiske nivået på 12,7 meter».

IAEAs leder Rafael Grossi avviser dette. Selv om vannstanden nå er under det som tidligere ble an sett for å være et kritisk nivå, fungerer pumpene fortsatt og forsyner kraftverket med kjølevann Kakhovka-dammen, tvitret han torsdag kveld.

Ifølge IAEA vil pumpene trolig fungere selv om vannstanden synker til rundt 11 meter eller lavere, og når de ikke lenger kan hente vann fra dammen «vil alternative vannkilder kunne benyttes».

Tirsdag opplyste IAEA at atomkraftverket i Zaporizjzja har nok vann i egne bassenger til å, holde reaktorene nedkjølt «i flere måneder».

Grossi understreket tidligere i uka viktigheten av å beskytte kjøledammen ved kraftverket.

– Det er svært viktig at denne kjøledammen forblir uskadd. Jeg oppfordrer alle parter til å forsikre at det ikke gjøres noe som undergraver det, sa han på et møte i IAEA.

IAEA har et eget team med eksperter som er utplassert på atomkraftverket. Det ukrainske kraftverket ble okkupert av russiske styrker i mars i fjor.

Samtidig har ansatte på atomkraftverket iverksatt tiltak for å begrense forbruket av vann. Det brukes nå kun til sikkerhetstiltak relatert til atomkraft, uttalte Grossi tidligere i uken.

– Det finnes beredskap for slike hendelser. Men det er klart at dette gjør en allerede svært vanskelig og uforutsigbar atom- og sikkerhetssituasjon enda verre, sa Grossi.

– Fravær av kjølevann i de viktige kjølevannsystemene, over en lengre tidsperiode, kan føre til nedsmelting og til at dieseldrevne nødaggregater ikke kan brukes, advarte Grossi.

Han har gjentatte ganger bedt om at anlegget må beskyttes, ettersom området rundt det har blitt beskutt gjennom det siste året. Det har blant annet ført til at anlegget har mistet strømtilførselen og har måttet ta i bruk nødaggregater flere ganger.

Det ukrainske kraftselskapet Energoatom skrev selv på sitt nettsted torsdag at det er viktig å peke på at atomkraftverket, som er det største i Europa, har vært stengt siden september 2022 og at det derfor ikke har funnet sted noen aktiv fordamping av vann fra kjølebassengene siden da.

Kakhovka-demningen kollapset natt til tirsdag. Ingen årsak er fastslått, men Russland og Ukraina anklager hverandre for å ha ødelagt det. Kollapsen har ført til at reservoaret bak demningen tømmes for vann. Store områder nedover langs elvens bredder er blitt oversvømt, noe som har rammet en rekke landsbyer og byer. Tusener av innbyggere er blitt evakuert.

Et nedstengt atomkraftverk trenger mindre kjølevann enn et atomkraftverk i drift, men er likevel avhengig av nok tilgang på kjølevann for å unngå atomkatastrofe.