Menu
Akademikerne streiker utenfor Landbruksdepartementet etter at meklingen med staten ikke førte fram. Streiken trappes opp mandag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

I dag trappes streiken opp – over 3500 legger ned arbeidet

Over 3500 statsansatte vil fra mandag være i streik. Det rammer blant annet politiet, studenter og de som skal på ferie.

Av NTB | 27.05.2024 05:43:03

Kriminalitet og rettsvesen: Fredag gikk 1251 medlemmer i Akademikerne og Unio ut i streik etter at meklingen med staten ikke førte fram. Mandag trappes streiken opp.

En rekke etater og virksomheter omfattes, og blant delene av staten som rammes hardest, er justissektoren, skriver Dagens Næringsliv.

– Det vil ramme pass, etterforskning og forebyggende i politiet, sier leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

Flere departementer, Norges vassdrags- og energidirektorat, Skatteetaten, høyskoler og universiteter er blant dem som rammes.

Det store striden har vært om det skal være én felles eller to ulike hovedtariffavtaler i staten. I tillegg har økt kjøpekraft vært et klart krav i lønnsforhandlingene, skriver E24.

Akademikerne og Unio har ønsket å fortsette med to avtaler, men staten og de to andre fagforeningene LO og YS ønsker seg en likelydende avtale for alle.

– Det som skiller seg ut med denne streiken, er at det her er veldig prinsipiell uenighet. Det gjør at det nå kan bli vanskeligere å komme til enighet og til et kompromiss enn det vanligvis har vært, nettopp fordi det er mer prinsipielt, sier Fafo-forsker Kristin Alsos.

Hun tror derfor at det er fare for at streiken kan bli langvarig.

– Påtalekapasiteten vil være redusert under streiken, noe som kan gå ut over etterforskning og iretteføring av straffesaker, opplyser Oslo-politiet i en pressemelding.

Politiets Fellesforbund opplyser til Dagens Næringsliv at de enkelte steder er nede på nivå med feriebemanning. Samtidig er de opptatt av at det ikke skal oppstå fare for liv og helse.

– Tar vi for mye av beredskapen – de som skal rykke ut når noen ringer 112 – så blir streiken avblåst før den omtrent har startet. Streiken skal merkes, men det skal ikke være fare for liv og helse. Det er ikke farlig å ikke få pass, sier leder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold.

– Det samfunnsvitenskapelige fakultet og det humanistiske fakultet blir berørt, det er tatt et stort jafs av begge fakultetene. Dette vil trolig ramme eksamen, sensur og ansettelsesprosesser, sier rektor Margareth Hagen til Bergensavisen.

– Det er vanskelig å ha oversikt over nøyaktig hvordan det vil ramme. Studentene som blir rammet av dette får informasjon så fort som mulig, sier Hagen.

Også ved Oslo Met, og Universitetene i Oslo, Bergen, Stavanger og Sørøst-Norge tas en rekke ansatte ut i streik.

Også grensekontrollstasjonen på Oslo havn får redusert kapasitet for behandling av grensekontrollpliktige varer fra tredjeland inn til Norge.

Her blir blant annet regjeringens lovarbeid, budsjettarbeid og arbeid med stortingsmeldinger forsinket, skriver E24.

En langvarig streik kan påvirke revidert budsjettprosessen. Det sier kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, Tor Borgersen til Altinget.

Budsjettforslaget er til behandling på Stortinget, og streiken innebærer at departementet vil ha lavere kapasitet til blant annet å svare på spørsmål om budsjettet.

Akademikerne og Unio mener at avtalen staten la på bordet, ville gitt medlemmene dårligere vilkår.

I politiet rammer streiken blant annet flere politidistrikter, passkontor, utrykningspolitiet, Kripos og Økokrim.

Ved Universitetet i Bergen tas 118 ansatte ut i streik fra mandag.

I Mattilsynet vil 220 medlemmer bli tatt ut i streik. I en pressemelding opplyser de at deres brukere vil kunne merke redusert kapasitet på utstedelse av eksportattester både for sjømat og annet mat, eksport av landbruksmaskiner og attester som trengs ved reise med hest.

Finansdepartementet, Landbruk- og matdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, og Samferdselsdepartementet er også rammet av Akademikernes uttak.

(©NTB)

Flere nyheter: