Menu
Illustrasjon fra Equinor.

Hydrogeneventyr for norges konkurrenter

Norske hydrogenlaboratorier har oppnådd betydelige gjennombrudd som kan hjelpe tungindustrien med å bli klimanøytral. Imidlertid vil dagens politikk først og fremst gagne Norges konkurrenter.

Av Egil M Solberg | 20.07.2023 18:03:54

Næringsliv: det er eksperter Dagens Næringsliv har snakket med som kommer med påstanden.

EU og USA satser stort på hydrogen som et middel mot klimaendringer, og norske politikere erkjenner også viktigheten av hydrogenproduksjon og bruk. Men det mangler en konkret plan og tilgjengelighet for hydrogen i Norge.

Uten en konkret plan og tilstrekkelig støtte, vil utenlandske fabrikker dra nytte av norske forskningsresultater og styrke sin egen posisjon, mens norske selskaper blir stående igjen på startstreken.

Hvis Norge ikke satser på hydrogen, vil vi gå glipp av muligheten til å bli en stor leverandør av teknologi og kunnskap, samt tap av arbeidsplasser og eksportinntekter, blir det hevdet i avisa.

Flere nyheter: