Menu
Det nye kraftverket vil kunne gi cirka 30 GWh strøm, som tilsvarer forbruket til 1500 husholdninger. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Hydro vil bygge nytt vannkraftverk i Årdal kommune

Hydro har levert søknad om konsesjonsfritak til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med planene om et nytt kraftverk ved Torolmen i Årdal kommune. Det kan gi lavere strømpriser.

Av NTB | 13.06.2024 12:23:15

Økonomi og næringsliv: Kraftverket vil kunne gi cirka 30 GWh strøm, som tilsvarer forbruket til 1500 husholdninger, opplyser aluminium- og energiselskapet i en pressemelding.

Den samlede investeringen for kraftverket kan bli på opp mot 290 millioner kroner, med byggestart tidligst mulig i 2027. Hydro oppgir at prosjektet fortsatt er i en tidlig fase og vil bli modnet fram i tett dialog med lokalsamfunnet og viktige interessenter før en mulig investeringsbeslutning.

– For at Hydro og andre industriselskaper skal lykkes med grønn industriutvikling i Norge, trenger vi mer kraft. Derfor snur vi også hver stein for å hente ut potensialet i vannkraften, og vi ser både på oppgradering av eksisterende anlegg og utbygging av nye kraftverk der dette er mulig, sier konserndirektør Arvid Moss i Hydro Energi.

Det nye kraftverket skal utnytte fallet mellom Tyinsjøen og Torolmen i Årdal kommune. Det skal bygges i fjell og utnytte allerede utbygd infrastruktur i eksisterende reguleringsområde. Det vil være aktuelt med nye veier for atkomst til kraftverket, samt deponering av tunnelmasser.

Kraftverket skal inngå i den allerede eksisterende Tyin-reguleringen. Hydro har vurdert prosjektet flere ganger, og det ble av NVE i 2014 vurdert til å ikke være konsesjonspliktig.

Grunnet manglende lønnsomhet ble ikke prosjektet realisert, og fritaket løp derfor ut. Hydro tar nå fram vannkraftplanen på nytt og har søkt om fritak fra konsesjonsplikt for prosjektet. Søknaden blir sendt på høring med mulighet for innspill til NVE og Hydro.

(©NTB)

Flere nyheter: