Menu
På bildet (f.v.): Song Ha-cheol, president for Mokpo National University, Hans Petter Øvrevik, CCO i Deep Wind Offshore, Kim Young-rok, guvernør i Jeollanam-do provinsen, Liv Reidun Grimstvedt, leder senter for sjøsikkerhet ved Høgskolen Vestlandet og Han Won-hee, President of Mokpo Maritime University.  

HVL sender studenter til Sør-Korea

Deep Wind Offshore og Høgskulen på Vestlandet inngår utdanningsavtale i Sør-Korea for havvind.

Av Egil M Solberg | 18.06.2024 10:27:47

Utdanning: Deep Wind Offshore og Høgskulen på Vestlandet inngår samarbeid med den koreanske Jeollanam-do provinsen og to ledende maritime universiteter i Sør-Korea for å skreddersy kompetanse og arbeidskraft innen havvind.

Deep Wind Offshore er initiativtaker til det multilaterale samarbeidet og signerte i dag en utdanningsavtale med Jeollanam-do-provinsen, Høgskulen på Vestlandet (HVL), Mokpo National University (MNU) og Mokpo Maritime University (MMU).

Samarbeidet omfatter blant annet utvikling av utdanningsprogrammer, felles forskning på havvind, og utvekslingsprogrammer for studenter og akademisk personell.

– Vi er stolte over å ha fått på plass et akademisk samarbeid på tvers av våre kjernemarkeder. Dette samarbeidet hever standarden for multilateral utvikling innen havvind og bidrar til den økonomiske og sosiale utviklingen i områdene vi opererer i, sier CCO Hans Petter Øvrevik i Deep Wind Offshore.

Deep Wind Offshore har en sterk tilstedeværelse med lokalt ansatte og kontor i Sør-Korea. I partnerskap med bp utvikler selskapet to bunnfaste havvindprosjekter i Yeosu og Wando i Jeollanam-do provinsen.

Deep Wind Offshore utvikler også prosjekter i Norge, hvor Utsira Nord, utenfor hovedkontoret i Haugesund, har høyeste prioritet.

Norges ambassadør til Sør-Korea, Anne Kari Hansen Ovind, var også til stede under seremonien og understreker betydningen av samarbeid og kunnskapsdeling mellom landene.

– En vellykket energiomstilling er kjernen i løsningen på den globale klimautfordringen. Dette krever samarbeid mellom ulike aktører på forskjellige nivå, der man definerer problemer og finner innovative løsninger sammen. Avtalen er et bevis på hvordan norske og koreanske aktører kan samarbeide
og utveksle kunnskap, ferdigheter og ekspertise mellom forskning, politikk og utdanning. Denne typen samarbeid er fremtidsrettet, og jeg tror det er avgjørende for å levere innovasjon i stor skala, noe som bringer oss et skritt nærmere et mer bærekraftig samfunn, sier Ovind.

Ledende maritime miljøer

Deep Wind Offshore har over lenger tid samarbeidet med Høgskulen på Vestlandet på havvindrelatert forskning og utvikling av relevante utdanningsprogram i Norge. Nylig ble det første havvindkurset gjennomført i Haugesund med stor suksess.

– Vi ønsker å bygge på erfaringer og aktiviteter vi har etablert i Norge og Haugesundregionen og ser stor overføringsverdi til Jeollanam-do provinsen og prosjektene våre der. Det er derfor gledelig å videreføre samarbeid med HVL også internasjonalt, sier Øvrevik.

– Ved å samarbeide med lokale næringslivsaktører som Deep Wind Offshore og ledende internasjonale universiteter sikrer Høgskolen på Vestlandet regional relevans og internasjonal ekspertise i sin utdanning og forskning, sier leder for senter for sjøsikkerhet ved Høgskulen på Vestlandet, Liv Reidun Grimstvedt.

Jeollanam-do-provinsen har som mål å bli et ledende senter for havvind i Sør-Korea. Provinsen planlegger 8,25 GW havvind langs vestkysten, og er i ferd med å utvikle det mest avanserte knutepunktet for havvindindustri i landet.

Samarbeidsavtalen vil bidra til å etablere utdanningsprogrammer for utvikling av arbeidsstyrken og felles forskningsmuligheter. Disse programmene vil dra nytte av Deep Wind Offshores bransjekunnskap, samt tung maritim fagekspertise gjennom utdanningsinstitusjonene HVL, MNU og MMU fra Norge og Sør-Korea.

Flere nyheter: