Menu
Partileder Erna Solberg under presentasjonen av Høyres nye mineralstrategi. Foto: Annika Byrde / NTB

Høyre vil ha hurtigspor for mineralutvinning

Høyre vil ha mer gruvedrift etter mineraler og raskere prosesser for å gi grønt lys. – Norge kan bli ledende i Europa, mener Erna Solberg.

Av NTB | 09.05.2023 16:24:09

Politikk: Tirsdag la hun fram partiets nye mineralstrategi.

– De to største teknologiske omveltningene i vårt moderne samfunn er det grønne skiftet og digitalisering. Begge deler forutsetter langt større mengder og spesifikke mineraler, sier Solberg.

Telefoner, elbiler og PC-er og en rekke andre ting vi bruker i dagliglivet, krever sjeldne jordarter for å bli produsert.

– En elbil krever sju ganger mer mineraler enn en tradisjonell bil, og en vindmølle på land krever ni ganger mer mineraler enn et gasskraftverk. Derfor er det viktig for Høyre at Norge oppdaterer mineralpolitikken i lys av det vesentlig økte behovet, sier Solberg.

Hun viser til at Norge har store forekomster av en rekke mineraler, og at dette kan gi nye muligheter og arbeidsplasser, spesielt i distriktene.

Solberg og partifelle Bård Ludvig Thorheim sier Ukraina-krigen var en vekker for hvordan Europa hadde gjort seg avhengig av russisk gass. Noe lignende kan ikke skje på mineralfeltet, påpeker de.

– I dag kontrollerer Kina store deler av dagens verdikjeder for utvinning og prosessering av mineraler. Ifølge European Raw Materials Alliance eksporteres 16.000 tonn sjeldne jordarter fra Kina til Europa hvert år. Det er 98 prosent av EU-markedet, sier Bård Ludvig Thorheim (H) som sitter i energi- og miljøkomiteen.

Dagens lovverk legger opp til at det tar altfor lang tid å få avklart konsesjon, mener Høyre. De vil ha parallell behandling opp mot ulike lovverk. I dag tar det rundt 15 år fra leting til utvinning.

– Det er konflikter rundt dette. Det er miljøkonflikter, det er konflikter knyttet til urfolk. Men vi må klare å skape samarbeidsløsninger rundt disse spørsmålene, sier Solberg.

I siste instans vil det være fagmyndigheter og regjeringen i klageinstans som fatter beslutninger om å tillate gruvedrift. Kommuner vil ikke kunne ha noen vetorett.

Men Solberg mener strategien tar hensyn til en rekke miljøkrav, og at det som regel er slik at kommunene selv gjerne ønsker gruvedrift velkommen.

Strategien omfatter flere forslag for å få fart på sirkulærøkonomien, krav til bærekraft og at det skal være strenge krav til gruvedriften og avfallshåndtering. Høyre vil ikke forby sjødeponi, men sier det må vurderes i hvert enkelt tilfelle hva som er den beste løsningen.

Bakgrunnen for Høyres nye plan henger også tett sammen med sikkerhetspolitikk og beredskap. Norge og våre samarbeidsland må i større grad bli selvforsynte, påpeker Høyre i strategien.

Solberg erkjenner at det er mange vanskelige avveininger som står opp mot hverandre. Enhver gruvedrift vil innebære naturinngrep.

– Vi stiller sterke miljøkrav. Det er samtidig sånn at vi tar vår del av ansvaret i en verden og et skifte der vi trenger mineralene. Vi kan ikke forvente at vi slipper unna. Vi må også gjøre noe av det som kan oppleves som ubehagelig på noen områder, sier Solberg.

(©NTB)

Flere nyheter: