Menu
Energi- og miljøpolitisk talsperson Nikolai Astrup (H) kaller regjeringens utsettelse for dårlig politisk håndverk. Foto: Heiko Junge / NTB

Høyre om utsettelse av grunnrenteskatten på vindkraft: – En farse

Høyre kritiserer regjeringens utsettelse av iverksettelsen av grunnrenteskatten på vindkraft til 2024.

Av NTB | 11.05.2023 10:24:06

Natur og miljø: Opprinnelig skulle grunnrenteskatten ha virkning fra 2023.

Regjeringen har imidlertid utsatt iverksettelsen etter innspill i høringsrunden.

– Lokalsamfunn og fellesskapet bør få en rettferdig del av verdier skapt fra våre felles naturressurser. Samtidig må vi vurdere høringsinnspill og lovregler nøye før et forslag kan fremmes for Stortinget, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Dette er en farse, og det politiske håndverket står til stryk. Det er isolert sett bra at grunnrenteskatten er utsatt til 1. januar 2024, men vi vet jo fremdeles ingenting om hvordan innretningen blir, sier han.

Astrup mener det betyr at vindkraftselskapene må leve i uvisshet om hvilke rammevilkår de skal forholde seg til i et halvt år til.

– Den politiske risikoen innenfor vindkraft er blitt en enorm utfordring for satsing på fornybar energi, og det virker ikke som regjeringen tar innover seg hvor mye usikkerhet de har klart å skape, sier den energipolitiske talspersonen.

– Det er veldig positivt at dette utsettes og at man får en behandling av forslaget i Stortinget til høsten, uttaler Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi (SBE).

– Det er sjelden vi roser regjeringen for en utsettelse, men i dette tilfellet var det faktisk viktig. Forslaget om ny grunnrenteskatt for vindkraft må endres for ikke å ramme helt nødvendige investeringer i fornybar energi, sier leder Åslaug Haga i Fornybar Norge.

Regjeringen tar nå sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024.

Sammen med forslaget om grunnrenteskatt på vindkraft ble det i budsjett for 2023 vedtatt økning av produksjonsavgiften for vindkraft til 2 øre per kWh fra 1. januar 2023. Denne avgiftsøkningen påvirkes ikke av utsettelsen for grunnrenteskatten, og vertskommunene vil dermed få økte inntekter som planlagt.

Høyres energipolitiske talsperson Nikolai Astrup mener regjeringen skaper usikkerhet blant vindkraftselskapene.

Utsettelsen blir møtt med jubel fra Samfunnsbedriftene Energi og Fornybar Energi.

Flere nyheter: