Menu
Meningsmåling 100 dager før valget gjort av InFact for Radio Haugaland. Illustrasjon: InFact / Radio Haugaland

Høyre og FrP gjør rent bord i Haugesund

Høyre og Fremskrittspartiet i Haugesund får en oppslutning på 52,9 prosent av velgerne i en fersk meningsmåling som InFact har utført for Radio Haugaland.

Av Egil M Solberg | 01.06.2023 06:25:55

Politikk: Selv om Arbeiderpartiet får en oppslutning på kun 17,4 prosent, vil likevel 28,4 prosent av velgerne helst ha Arne-Christian Mohn som ordfører de neste fire årene.

Av politisk kommentator Tor Inge Vormedal

Mens Arbeiderpartiet går tilbake 13,6 prosent i forhold til forrige kommunevalg, har Høyre og Fremskrittspartiet en samlet fremgang på 12,5 prosent.

Meningsmålingen viser at Høyre har suverent størst oppslutning med 34,6 prosent, mens Fremskrittspartiet ligger an til å bli byens neste største med en oppslutning på 18,3 prosent.

Det er interessant å legge merke til at begge de to borgerlige partiene gjør det bedre lokalt enn hva de siste landsdekkende meningsmålingene viser.

Selv om det er kommune- og fylkestingsvalg til høsten, viser tallene her lokalt samme tendens som på riksplan. Regjeringen Støre er svært upopulær, og det får Arbeiderpartiet og Senterpartiet lokalt svi for. Det til tross for at koalisjonen kan vise til gode resultater i de åtte årene de har styrt byen.

Senterpartiet gjør det svært svakt lokalt hvor partiet går fra en oppslutning på 5,1 prosent i 2019 til 1,5 prosent.

Partiene på ytterste venstrefløy gjør det imidlertid bedre nå enn ved forrige kommunevalget. Mens Rødt går fram fra 2,0 til 3,0 prosents oppslutning, går SV fram 3,2 prosent til 8,5 prosent. Miljøpartiet De Grønne får en oppslutning på 3,0 prosent, ned 2,1 prosent.

Både Venstre og KrF ligger rundt 3 prosent oppslutning hvor Venstre går fram 0,9 prosent, mens KrF går tilbake 0,3 prosent.

Hvis denne meningsmålingen hadde vært valg, ville Høyre og Fremskrittspartiet gjort rent bord alene og fått 27 av bystyrets 49 representanter. Det betyr at ingen av de mindre partiene vil kunne selge seg dyrt ved å få posisjoner, det vil si for eksempel lederverv i hovedutvalg.

Det paradoksale ved dagens meningsmåling er den store oppslutningen Arne-Christian Mohn har som ordfører. 28,4 prosent av de spurte mener at han egner seg best som ordfører også for de neste fire årene. Bare 25,7 prosent vil ha Nils Konrad Bua fra Høyre som ordfører. Det skyldes naturligvis at Mohn har lengre erfaring enn Bua.

Som det heter i ordtaket: «Man vet man har – ikke hva man får.»

Enda færre vil ha Ivar Jacobsen fra FrP. Bare 14,8 prosent av de spurte mente at han vil egne seg best som byens neste ordfører.

De to viktigste lokalpolitiske sakene ved kommende valg er ifølge InFacts meningsmåling eiendomsskatt og lokale avgifter samt skole og barnehage.

28,7 prosent av de spurte har svart at skole og barnehage var viktigst for dem, mens 22,8 prosent satte eiendomsskatt og kommunale avgifter øverst.

Nytt folkebad på Flotmyr eller jordvern på Fagerheim er det kun marginal interesse rundt. Henholdsvis 5,4 og 4,3 prosent av de spurte mente folkebad og
jordvern var en viktig sak.

Meningsmålingen ble fortatt som automatisk telefonintervju den 30. mai med svar fra 524 personer over 18 år. Feilmarginen antas å være + – fra 1,5 til 4 prosent.

Flere nyheter: