Menu
Det går mot økte skatter og avgifter i Haugesund kommune. FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Høyre må øke skatter og avgifter i Haugesund

Høyre i Haugesund gitt til valg på at de skulle redusere eiendomsskatten og avgifter for folk. Nå må de gjøre det motsatte.

Av Egil M Solberg | 27.10.2023 21:31:34

Politikk: Kommunedirektøren presenterer i dag en økning på henholdsvis 9,3 prosent i renovasjonsavgift, og over 17 prosent økning i kommunale avgifter.

Det er også lagt opp til en økning i eiendomsskatten.

Høyre gikk til valg på å redusere eiendomsskatten med ti millioner kroner, noe som kan bli vanskelig nå.

Tidligere varaordfører Trine Meling Stokland (SV) er ifølge Haugesunds avis ikke overrasket over at kommunedirektøren nå setter bremsene på.

– Ikke uventet, og det kunne vært verre. Gitt den enorme prisveksten og inflasjonen, visste vi også at alt blir dyrere. Både på drift og de store investeringene. Derfor har jeg forståelse for at vi må holde investeringsnivået nede, samt noen langsiktige grep i driften. Det blir en politisk diskusjonen om hvordan vi gjør det. Og så er det ikke et budsjettforslag med store kutt i driften, kommenterer Stokland overfor avisa.

Eldreomsorg var også et hett tema i valgkampen. Nå må Høyre utsatte investeringer også i den sektoren slik budsjettet ble lagt frem.

Flere nyheter: