Menu
Høyre lover at deres lokalpolitikere skal jobbe for å få flere faglærte i eldreomsorgen. Partileder Erna Solberg har en «nasjonal ambisjon» om å kutte andelen ufaglærte med ti prosent innen 2030. Torsdag besøkte hun Fredlundskogen sykehjem i Mosjøen, som har vunnet pris for sin satsing på mat. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Høyre lover flere faglærte i eldreomsorgen

Erna Solberg (H) vil kutte andelen ufaglærte i eldreomsorgen med 10 prosent innen 2030. Hun mener valgløftet ikke krever ekstra overføringer til kommunene.

Av NTB | 27.07.2023 19:03:14

– Kommunene får overført penger per eldre innbygger. De må rett og slett jobbe med å prioritere opplæring, mener Høyre-lederen.

Torsdag møtte hun 100-åringen Kåre Reinfjell, som bor i en omsorgsbolig på Skjervengan i Mosjøen. Her kan enkemannen ordne seg selv og lage middag så lenge han klarer det.

Mer variert botilbud og flere ansatte med sykepleierutdanning eller fagbrev må til for å få en bedre eldreomsorg, mener Høyre.

Men i dag er en tredel av de ansatte som jobber med brukerne, uten fagutdanning, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

Høyre-lederen vil få ned andelen ufaglærte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene med 10 prosent innen 2030. Nok en gang kommer derfor Solberg med et valgkampløfte på vegne av alle sine lokalpolitikere: De skal forplikte seg til å sørge for flere faglærte i hjemmesykepleien og flere varierte boliger for eldre.

– Flere faglærte er viktig, fordi særlig i hjemmesykepleien er det ganske tunge brukere. Det er brukere med demens, det kan være vanskelige situasjoner. Når man er godt fagutdannet, kan man se når forverring skjer, gi den beste pleien og sørge for god hjelp, sier Solberg til NTB.

Løftet om å kutte andelen ufaglærte med 10 prosent gjelder ikke hver enkelt kommune, men er en nasjonal ambisjon, presiserer partiet.

Ettersom kommunene får flere eldre innbyggere, får de også mer penger overført. Kommunene må jobbe med å utdanne de som allerede jobber i tjenestene og rekruttere flere av både helsefagarbeidere og sykepleiere, mener Solberg.

Hun viser spesielt til dem som allerede har tatt de første to årene med helsearbeiderfag på videregående og så går over til studiespesialiserende, i stedet for å fortsette som lærlinger og få fagrev.

– Vi må få flere av disse til å gå inn i helsefaglige yrker, sier hun.

– Veldig mange av dem som bor lenge på sykehjem eller en institusjon, er demente. Da må vi bygge tilbud som både stimulerer og gir aktivitet, sier Solberg.

Hun mener aktivitetstilbudet til mange spreke eldre med demens ofte er for dårlig.

– Derfor tyr man til for mye beroligende medisin for at de skal sove ordentlig. Det blir en ond sirkel, sier Solberg.

Solberg mener kommunene kan gjøre mye av dette innenfor de tilskuddene de allerede får fra staten, blant annet opplæringsmidler fra Helsedirektoratet.

Høyre vil også ha flere heldøgnsplasser og mer varierte boformer som stimulerer til aktivitet. Det omfatter også flere tilrettelagte botilbud, blant annet for personer med demens. Det er litt over 100.000 mennesker med demenslidelse i dag, men tallet vil være mer enn doblet til 238.000 i 2050, ifølge anslag fra Nasjonalt senter for aldring og helse.

(©NTB)

Flere nyheter: