Menu
Høyesterett i USA skal avgjøre om Donald Trump, som tidligere president, er immun mot straffeforfølgelse. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

Høyesterettsavgjørelse om Trumps immunitet rett rundt hjørnet

I dag ventes USAs høyesterett å ta stilling til om Donald Trump er immun mot straffeforfølgelse for handlinger begått mens han var president.

Av NTB | 01.07.2024 10:53:13

Politikk: Selv om det er ventet at retten kommer til å avvise Trumps krav om immunitet, kan avgjørelsen ha mye å si for om rettssaken mot Trump for å ha forsøkt å omgjøre valget i 2020, kan berammes før årets valg i november.

– Denne saken har store implikasjoner for presidentskapet, for fremtiden av presidentskapet og for fremtiden av landet, sa dommer Brett Kavanaugh i april da saken var oppe til muntlig behandling i domstolen.

Dommerne i høyesteretten, hvorav seks av ni er konservative, virket skeptiske til argumentene til Trumps advokater. Flere stilte seg spørrende til om det betyr at en president kan begå lovbrudd med overlegg.

Rettssaken mot Trump var opprinnelig berammet til 4. mars, men i februar sa den konservativ-dominerte høyesteretten ja til å vurdere spørsmålet om Trumps immunitet, noe som utsatte rettssaken på ubestemt tid.

Hvis Trump vinner valget, er det ventet at han vil tvinge prosessen til å bli stanset eller benåde seg selv for eventuelle føderale lovbrudd.

Trumps forsvarere krever full og absolutt immunitet for handlinger som ble gjort under hans tid som president. Uten en slik klarering vil framtidige presidenters beslutninger og vurderinger bli hemmet av utsiktene til framtidig gransking og eventuell fengselsstraff, hevder advokatene.

Men selv om retten skulle avvise Trumps krav, kan omfanget og ordlyden i avgjørelsen være med på å utsette rettssaken mot ham ytterligere.

(©NTB)

Flere nyheter: