Menu
Høyesterett skal behandle en sak om avl på to hunderaser. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyesterett skal behandle sak om avl av to hunderaser

Høyesterett vil behandle saken der det ble fastslått at avl av cavalier king charles spaniel er i strid med loven, mens avl av engelsk bulldog er lov.

Av NTB | 14.03.2023 16:44:12

Kuriosa og kjendiser: I november i fjor kom Borgarting lagmannsrett fram til at avl av hunderasen cavalier king charles spaniel er i strid med dyrevelferdsloven. De kom imidlertid fram til av avl av engelsk bulldog ikke er i strid med loven.

Norsk Kennel Klub og flere andre anket dommen. Også Dyrebeskyttelsen har anket dommen.

Det var Dyrebeskyttelsen Norge som i 2020 saksøkte Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere av de to hunderasene. Bakgrunnen for søksmålet var at Dyrebeskyttelsen mente at det bevisst blir gjennomført avl på de to rasene som fører til sykdom og smerter for hundene, og utelukkende på grunn av utseende.

I lagmannsrettens dom ble det slått fast at videre oppdrett av rasen cavalier king charles spaniel etter dagens praksis vil være i strid med dyrevelferdsloven. Dommen frifant imidlertid Kennelklubben, Norsk Bulldogklubb og tre av oppdretterne for brudd på dyrevelferdsloven når det gjelder avl av engelsk bulldog.

Tingretten kom fram til at avl på begge de to hunderasene var ulovlig.

Flere nyheter: