Menu
Høyesterett opphever lagmannsrettens dom om fyllekjøring med elsparkesykkel. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Opphever dom om fyllekjøring med elsparkesykkel

Høyesterett opphever en dom der en kvinne ble dømt til 14 dagers fengsel og en bot på 57.000 kroner for å ha kjørt elsparkesykkel med promille.

Av NTB | 07.03.2023 16:05:29

Økonomi og næringsliv: – Reaksjonsfastsettelsen i lagmannsrettens dom har blitt vesentlig for streng. Ankeutvalget finner det på den bakgrunn enstemmig klart at dommen må oppheves, skriver Høyesterett i dommen.

Det var 11. august i fjor at kvinnen ble tatt for promillekjøring med elsparkesykkel på Frognerstranda i Oslo. En utåndingsprøve som ble tatt av henne viste at hun hadde en promille på 0,54.

30. august ble hun dømt i Oslo tingrett til en bot på 10.000 kroner, samtidig som hun mistet førerkortet i ett år. I desember skjerpet Borgarting lagmannsrett straffen til fengsel i 14 dager, samt 57.000 kroner i bot.

Kvinnen anket til Høyesterett fordi hun mente straffen var for streng.

I dommen ble det også slått fast at straffen bør være bot når man kjører elsparkesykkel med en promille på rundt 0,8, og at denne, når forholdet er tilstått, bør ligge på 15.000 kroner. Samtidig skal ikke miste lappen når de blir tatt med en slik promille.

– Denne dommen fra Høyesterett kommer ikke overraskende på oss, sett i lys av dommen som kom i februar. Det er snakk om tilsvarende saksforhold, og det må jo være likhet for loven, sier Nakstad.

Hun regner med at det nå er en rekke saker om fyllekjøring med elsparkesykkel der lagmannsretten har avsagt uriktige dommer.

– Over hele landet er det en masse lagmannsrettsavgjørelser om dette som er feil. Derfor kommer det nok et ras av saker der det må tas nye avgjørelser, sier Nakstad.

Høyesterett viser i dommen som kom tirsdag, til en dom de avsa i februar. Her ble det slått fast at fyllekjøring med elsparkesykkel skal straffes vesentlig mildere enn fyllekjøring med bil.

Kvinnens forsvarer Cecilie Nakstad sier til NTB at saken nå skal behandles på nytt i lagmannsretten. Hun regner med at dette blir gjort som en skriftlig behandling uten oppmøte fra partene.

Flere nyheter: