Menu
Strømpriser i Europa slik Nord Pool presenterer dem i dag.

Høyeste strømpriser i Europa

Sør-Norge har i dag blant de aller høyeste strømprisene i Europa. Norge skulle være batteri for Europa sa norske politikere da utenlandskablene til England og Tyskland ble åpnet.

Av Egil M Solberg | 25.03.2023 09:48:40

Strømkrise: Det er i dag høyere strømpriser i England enn i Norge, dermed utnyttes kapasiteten på mellomlandskabalen fra Norge til England i betydelig grad.

Dette drar strømprisen opp også på Vestlandet der utenlandskabelen kommer ifra.

Derfor har vi alvorlig mye høyere strømpriser i dag enn våre andre naboland.

Samtidig importerer vi mer strøm fra andre land i dag, uten at det balanserer ut prissmitte fra England.

Elektrifisering av Norsk sokkel og klimaeffekt

Norsk gass pumpes i gassrørene ned til Europa for å brennes i gasskraftverk der. Strømmen fra gasskraftverkene sendes da i strømkabler tilbake til Norge med god fortjeneste og ut til installasjoner i Nordsjøen. Denne runddansen skal angivelig redusere klimautslippene.

Mange installasjoner på Norsk sokkel har stengt ned gasskraftverkene sine, noe oljeselskapene sparer mye penger på. Denne runddansen tjener store internasjonale kraft- og oljeselskap og deres «klima-bakmenn» seg søkkrike på, mens «ola dunk» betaler og må tåle redusert kjøpekraft – og norsk næringsliv tappes for egenkapital.

God klimapolitikk hevder regjeringen, men også i Høyre mener de dette er en god måte å redusere klimautslipp på.

Vi får langt mer strøm fra Tyskland, Danmark, Sverige og Nederland i dag enn det vi eksporterer til England.

Flere nyheter: