Menu
Arkivbilde: Privat

Høyeste antall henleggelser på ti år

Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av over 298 000 lovbrudd i 2023, en økning på 6,6 prosent fra året før. Dette er det høyeste antallet på ti år.

Av Egil M Solberg | 03.07.2024 05:43:41

Statistikk: Andelen oppklarte lovbrudd falt med 1 prosent, mens uoppklarte lovbrudd har økt med 12,3 prosent, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I alt ble 179 000 lovbrudd avsluttet i 2023 uten tilstrekkelige opplysninger om gjerningspersonen eller på grunn av manglende bevis. Dette er det høyeste antallet uoppklarte lovbrudd i løpet av den siste tiårsperioden.

Samlet sett var noe over 119 000 av de ferdig etterforskede lovbruddene i 2023 regnet som oppklart, en tredel færre enn for ti år siden.

SSB peker på flere årsaker til økningen i henleggelser, blant annet ressurser og kompleksiteten i sakene. Dette har også ført til færre siktede gjerningspersoner.

Flere nyheter: