Menu
Foto: Erlend Aas / NTB

Høyere lønn til butikkansatte

Det er enighet i lønnsforhandlingene mellom Virke og Handel og Kontor (HK). 32.000 ansatte i varehandel og service har dermed fått ny lønn.

Av Egil M Solberg | 09.05.2023 10:26:54

Lønnsoppgjør: Resultatet ble i tråd med det man oppnådde etter streiken i NHO-bedriftene i april, noe som betyr en økonomisk ramme på 5,2 prosent.

LO og Virke ble enige om økt lønn i flere bransjer, blant annet for butikk- og kontoransatte som er omfattet av lands- og kontoroverenskomstene.

• Butikk- og lageransatte får 2,50 kroner i et generelt tillegg.

• Ansatte på lønnstrinn 1 til 5 får ytterligere kr 5,50 kroner per time. Det blir en samlet økning på 8 kroner.

• Ansatte på lønnstrinn 6 får ytterligere 1 kroner per time. Men de fikk 8 kroner fra garantilønnsordningen fra 1. februar. Til sammen blir det 11,50 kroner i lønnsøkning i timen.

Ny lønn for bensinstasjonsansatte

• Alle ansatte på bensinstasjonene får 4 kroner mer i timen.

• Ansatte på lønnstrinn 1 til 5 får ytterligere kr 3,50 kroner per time. Det blir en samlet økning på 7,5 kroner.

• Ansatte på lønnstrinn 6 får ytterligere 7,5 kroner per time. Til sammen blir det 11,50 kroner i lønnsøkning i timen.

Dette gjelder for ansatte omfattet av Energistasjonsoverenskomsten.

Det generelle tillegget gis fra 1. april 2023.

Flere nyheter: