LIVESENTER
Menu
Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland. FOTO: NAV

Høy aktivitet preger arbeidsmarkedet i Rogaland

Arbeidsledigheten fortsetter å være stabil i Rogaland. Men for første gang er det registrert over 7 000 utlyste stillinger i årets første måned.

Av Egil M Solberg | 02.02.2024 10:44:43

Arbeidsmarked: – Arbeidsmarkedet i Rogaland domineres av høy aktivitet, sier Merethe P. Haftorsen, direktør i NAV Rogaland.

Ferske ledighetstall fra NAV viser at bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tilgang, utgjorde 5 893 personer ved utgangen av januar, tilsvarende 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Av dem er 4 889 personer, eller 1,9 prosent, helt ledige. På landsbasis er 2,1 prosent helt ledige. I tillegg er 1 647 personer registrert som delvis arbeidsledige.

– Bruttoledigheten har økt med 745 personer siden januar i fjor. Sammenlignet med desember ser vi også en økning, og skyldes normale sesongvariasjoner på denne tiden av året, sier Merethe P. Haftorsen.

Haugesund og Strand er kommunene med høyest andel helt ledige. Begge har 2,2 prosent. Sandnes har 2,1 prosent helt ledige, mens Stavanger har 2,0 prosent. Blant de mest befolkningsrike kommunene har Eigersund den laveste ledigheten med 1,4 prosent helt ledige. Klepp, Time og Karmøy har alle 1,5 prosent helt ledige.

7 106 utlyste stillinger

I januar ble det ble det utlyst 7 106 stillinger i Rogaland. Det er en økning på 10 prosent fra i fjor. Desidert flest stillinger ble lyst ut innenfor helse, pleie og omsorg med 2 236 ledige stillinger. Andre bransjer med høye utlysningstall var industri, bygg og anlegg, ingeniør og IKT-fag og undervisning.

– Det høye antallet ledige stillinger stadfester at behovet for arbeidskraft i fylket fortsetter å være på et høyt nivå. Mange bedrifter sliter med å få tak i folk med riktig kompetanse når etterspørselen er høy og ledigheten lav.

– Innenfor bygg og anlegg ble det utlyst 620 stillinger Det er en økning på nesten 50 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. I Rogaland ser vi ingen tydelige tegn til at dette er en bransje som preges av usikkerhet og lavere aktivitet, sier Haftorsen.

Samarbeid med NAV om inkludering

NAV-direktøren har en oppfordring til bedrifter og offentlige virksomheter som merker utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere.

– Vi ønsker at flere arbeidsgivere ser tar sjansen på å ansette noen som står utenfor arbeidslivet, gjerne i samarbeid med NAV. Tenk bredt. Ikke alle stillinger krever nødvendigvis kompetanse eller utdanning. Vi har goder erfaringer med arbeidsgivere som er fornøyde med å ha ansatt personer i samarbeid med oss. Vi kan bidra med kvalifisering og oppfølging knyttet til nyansettelser, sier Haftorsen og legger til:

– Vårt mål er at arbeidssøkere skal få en jobbmulighet som gir varig tilknytning til arbeidslivet.

Flere nyheter: