Menu
Utvikler konsept for bygging Foto: AMC Dissing og Weitling

Hordfast nedprioriteres

Nye beregninger viser at Hordfast ikke er så lønnsomt som man tidligere hat trodd. Nå blir veiprosjektet nedprioritert.

Av Egil M Solberg | 15.05.2023 15:25:26

Hordfast: Etter en forespørsel fra Samferdselsdepartementet har Statens Vegvesen utført nye beregninger for nytteverdien av ti større samferdselsprosjekter, men denne gangen skulle også målene med en 55 prosent reduksjon i klimautslipp fra referanseåret 1990 være med i regnestykket, ifølge NRK.

Nytteverdien for Hordfast prosjektet blir der redusert med 3,4 milliarder kroner, fra 1,9 milliarder kroner i pluss til 1,5 milliarder i minus, ifølge Vegvesenets nye utregning.

Avdelingsleder i Statens Vegvesen Jan Fredrik Lund leder arbeidet med Nasjonal transportplan og har regnet ut nytteverdien for Hordfast og ti andre veiprosjekter.

– Hvis Hordfast blir flyttet ett trinn ned, blir det gjennomført noe senere. Hvis det i det heile tatt blir prioritert, for det er til syvende og sist ett politisk spørsmål, sier han til NRK.

Øyvind Halleraker, daglig leder i Hordfast AS, mener de nye beregningene ikke har noe å si for prosjektet og sier til NRK at de nye utregningene ser helt vekk fra den positive klimaeffekten av at fergene blir tatt bort og har nå bedt om underlagsmaterialet fra Vegvesenet.

– Om 10 år er ikke utslippsproblematikk fra biler lenger relevant. De ruller nesten friksjonsfritt, sier Halleraker til NRK.

Stortinget skal vedta Nasjonal transportplan 2025-2036 neste år, og Hordfast-prosjektet har tidligere fått oppdaterte kostnadsoverslag som gikk opp med 4,7 milliarder til 46 milliarder på grunn av den generelle prisveksten for bygg og anlegg.

Flere nyheter: