Menu
Enova hever ambisjonsnivået til å støtte norske nullutslippsskip: - En milepæl for maritim sektor. Illustrasjonsbilde: Enova

Hever ambisjonsnivået for norske nullutslippsskip

Nå lanserer Enova et nytt støtteprogram for å gjøre nullutslipp mulig for flere.

Av Egil M Solberg | 16.04.2024 11:43:48

Enova: Mye har skjedd i den grønne omstillinga av maritim næring de siste årene, men investeringer i batteridrevne nullutslippsskip går ikke raskt nok.

– Batterielektrifisering er i de fleste tilfeller fremdeles ikke konkurransedyktig som en nullutslippsteknologi for den maritime næringa, og det er derfor Enova tidligere i vår inviterte markedet til å gi innspill til et nytt, målrettet program som kan senke risikoen og få flere investeringer på banen. Nå hever vi ambisjonene, sier rådgiver for maritim transport i Enova, Andreas Forsnes Jahn.

Programmet applauderes av Kystrederiene, som mener støtteprogrammet ikke bare vil akselerere overgangen til nullutslipp i skipsfarten, men også bidra til innovasjon og energieffektivitet i hele sektoren.

– Det nye støtteprogrammet fra Enova markerer en viktig milepæl for den maritime sektoren i Norge. Kystrederiene ser stor verdi i initiativer som dette. Dette er avgjørende skritt mot en mer bærekraftig fremtid for skipsfarten, noe som står i direkte linje med våre medlemmers ambisjoner om en mer miljøvennlig og effektiv flåte, sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

Vil bryte kostnadsbarrieren

Tre tydelige mål er satt for hvordan det nye programmet Batteri i nullutslippsskip skal støtte maritim sektor i det avgjørende arbeidet mot 2050:

At elektrifisering med batteriløsninger vil bli konkurransedyktig som et nullutslippsalternativ for flere typer fartøy.

Å få opp farten på elektrifiseringen og overgangen til nullutslippsløsninger.
Å sikre at verdikjeden for maritime batterileverandører utvikles videre.
Enova har innrettet det nye støtteprogrammet for å påvirke en situasjon hvor investeringene lar vente på seg fordi batterier fortsatt er for dyrt, og fordi det er for stor usikkerhet rundt tilgjengelig infrastruktur.

– Målet er at batteridrift blir et reelt alternativ og en god investering for selskapene. Da må vi bidra til å bryte kostnadsbarrieren, sier Forsnes Jahn i Enova.

Retter seg mot de mest fremoverlente

Det nye programmet avløser et annet virkemiddel, Elektrifisering av sjøtransport, som ble avviklet i februar i år etter å ha støttet nærmere 150 fartøy med over 1300 millioner kroner. Enova har støttet batteri i skip siden 2015, og over 450 skip har siden da mottatt støtte over ulike programmer.

I dag er hybride løsninger tilgjengelige i alle fartøyssegmenter og flere markedsaktører velger nå batteriløsninger. Det er etablert en solid verdikjede for maritime batteriinstallasjoner, og økningen i antall leverandører og fartøy har vært betydelig siden oppstarten av programmet. Batterihybridisering kan nå sees på som en konkurransedyktig teknologi for energieffektivisering i enkelte segment. ​

– Hovedforskjellen er at strikken nå strammes i retning nullutslipp. Nå kreves lading inn i prosjektene, og minimum 50 % av energibehovet skal komme fra lading.

– Skipet skal i tillegg være forberedt for at det resterende energibehovet skal kunne dekkes av nullutslippsdrivstoff. Dette gjør vi fordi de lavthengende fruktene i form av prosjekter for delelektrifisering allerede er tatt.

– Det er avgjørende at Enova utvikler sine virkemidler i tråd med markedsutviklingen. Dette programmet retter seg derfor mot fremoverlente aktører som ønsker å ta det neste steget, forklarer Forsnes Jahn.

Flere nyheter: