Menu
Helseutgiftene økte i fjor og samlede utgifter til helse utgjorde 83.100 kroner per innbygger. Bildet er fra St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helseutgiftene i Norge økte med 29 milliarder kroner i fjor

De samlede løpende helseutgiftene i Norge var på 453 milliarder kroner i 2022, viser SSB-tall. Koronapandemien fortsatte å påvirke helseregnskapet.

Av NTB | 19.10.2023 09:42:27

Medisin og helse: Fjorårets helseutgifter er 29 milliarder kroner mer enn året før. Samlede utgifter til helse utgjorde 83.100 kroner per innbygger i fjor, viser helseregnskapet fra Statistisk sentralbyrå.

Alle helseutgifter er omfattet, uavhengig av om tjenestene er levert av offentlige eller private aktører og uavhengig av hvem som finansierer utgiftene.

Også i 2022 ble helseutgiftene påvirket av koronapandemien, blant annet fordi vaksineringen fortsatte. Statsforvaltningens utgifter til vaksiner var 2,9 milliarder kroner i fjor, som er nær 100 millioner kroner mer enn i 2021.

Halvparten av utgiftene i 2022 var knyttet til medisinsk behandling og rehabilitering. Dette tjenesteområdet omfatter behandling på sykehus, legetjenester og tannlegetjenester og utgjorde 49 prosent av de samlede helseutgiftene i 2022.

Medisinsk behandling utgjorde nesten 97 prosent av tjenesteområdet.

(©NTB)

Flere nyheter: