Menu
En mann ble skutt av politiet på Bislett i Oslo i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Helsetilsynet påpeker svikt etter dødelige politiskudd på Bislett i 2021

Både oppfølging og behandling sviktet da en 33 år gammel mann ble skutt og drept av politiet på Bislett i Oslo i november 2021, mener Helsetilsynet.

Av NTB | 28.03.2023 12:44:20

Medisin og helse: Mannen, som var dømt til tvunget psykisk helsevern, døde etter at politiet løsnet skudd mot ham. Spesialenheten for politisaker mente de handlet i nødverge, og saken ble henlagt.

Helsetilsynet har undersøkt hendelsen. I en pressemelding skriver tilsynet at de spesielt har vært oppmerksomme på om sykehuset sikret forsvarlig planlegging og gjennomføring av permisjoner for pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern, og om hensynet til samfunnsvernet ble tilstrekkelig ivaretatt.

Statens helsetilsyn konkluderer med at sykehuset ikke sikret en forsvarlig oppfølging og behandling av mannen. De har også kommet til at han ikke fikk forsvarlig helsehjelp, og at samfunnsvernet ikke ble ivaretatt.

Helsetilsynet skriver at mannen var på planlagt overnattingspermisjon fra den lokale sikkerhetsavdelingen da dette skjedde.

«Først etter pasientens død ble det kjent for sykehuset at pasienten hadde inntatt rusmidler under permisjon, uten at dette hadde blitt fanget opp av helsepersonellet med ansvar for samfunnsvernet», skriver tilsynet.

De opplyser at sykehuset har iverksatt en rekke risikoreduserende tiltak etter hendelsen. Blant annet er det laget nye rutiner for dobbeltkontroll av urinprøver og rutiner for samarbeid med politiet.

Tilsynet vil be om en redegjørelse for hvordan sykehuset vil følge med på at de planlagte tiltakene har hatt effekt.

(©NTB)

Flere nyheter: