Menu
Innføringen av Helseplattformen har medført store problemer ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Helsetilsynet: Helseplattformen har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen

I en rapport slår Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag fast at Helseplattformen utgjør en fare for pasientsikkerheten ved St. Olavs hospital.

Av NTB | 19.04.2023 11:44:11

Medisin og helse: «Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag har i dette tilsynet konkludert med at innføringen av Helseplattformen ved St. Olavs hospital har ført til økt risiko for svikt i pasientbehandlingen», heter det i rapportens sammendrag.

«På bakgrunn av nye, alvorlige feilmeldinger ved løsningen i perioden etter tilsynsbesøket oppfatter vi risikoen som pågående», står det videre.

Styret i Helse Midt-Norge RHF innkalles nå til et ekstraordinært styremøte 16. mai for å ta stilling til eventuelle endringer i innføringen av Helseplattformen.

Torsdag 27. april skal styret bli orientert om status for arbeidet med feilretting og forbedring av journalløsningen. Behovet for feilretting og opplæring har økt siden oppstarten, ifølge Helse Midt-Norge.

De mest kritiske områdene som berører pasientsikkerhet, er blitt prioritert.

– Selv om mye er fanget opp og løst, er arbeidsomfanget økt, opplyser helseforetaket.

De forventer at mange av problemene er løst innen 15. mai, men fortsatt vil det gjenstå en del arbeid.

Helseplattformen er en felles digital plattform for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet da den ble innført i november i fjor ved St. Olavs hospital i Trondheim, var bedre informasjonsflyt og økt pasientsikkerhet.

I stedet har det vært en rekke problemer og varsler knyttet til det nye datasystemet, noe som førte til at Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag i januar igangsatte et tilsyn.

«Flere (av informantene) oppgir å benytte skyggeregnskap ved hjelp av notatblokker og «gule lapper» for å holde oversikt over pasientene», står det i rapporten.

Det er også feil i administreringen av legemidler, noe som gjør at erfarne sykepleiere i noen tilfeller forebygger feil når det skal gis ut legemidler ved å spørre om en pasient virkelig skal ha medikamentet.

Problemene har ført til at mange ansatte ved St. Olavs hospital har måttet jobbe mye overtid, noe som har ført til en rekke brudd på arbeidsmiljøloven, har Adresseavisen tidligere skrevet.

De mener at St. Olavs hospital har blitt satt i en utfordrende situasjon på grunn av prosjektets organisering. Etter deres vurdering har ikke sykehuset kunnet få en tilstrekkelig oversikt over risikobildet ved å ta løsningen i bruk, før, under og etter oppstart.

Problemene med Helseplattformen førte til at Torbjørg Vanvik i mars gikk av som sjef for dataløsningen.

I rapporten beskrives det feil og utfordringer som kan medføre særlig høy risiko. Dette gjelder låst journal ved samtidig bruk, manglende kontroll på ventelister, henvisninger og meldinger til eksterne, samt legemiddeladministrasjon.

Det har blant annet kommet fram at over 16.000 eposter ikke hadde kommet fram som de skulle, på grunn av en feil i systemet. Det er også rapportert at informasjon forsvinner, blant annet henvisninger og informasjon om ferdig vurderte pasienter, og at pasienter har fått feil medisin.

«Feilene i den nye IKT-løsningen truer pasientsikkerheten internt ved St. Olavs hospital og ved virksomheter helseforetaket utveksler elektronisk informasjon med», skriver Helsetilsynet.

Flere nyheter: