Menu
Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre får torsdag over 25.000 signaturer fra personer som har reagert på kuttet i barneavdelingen på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Foto: Lise Åserud / NTB

25.000 underskrifter mot nedleggelse av epilepsitilbud

Norges eneste spesialsykehus for epilepsi måtte i år kutte fem av 30 senger i barneavdelingen. Epilepsiforbundet møter torsdag helseministeren med protester.

Av NTB | 06.06.2024 08:53:11

Sosiale forhold: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) møter Epilepsiforbundet (NEF) for å snakke om epilepsitilbudet i landet.

– Vil du være med når vi skal overrekke 25.000 signaturer til helseministeren, spør forbundet på Facebook-siden sin og oppfordrer folk til å møte opp utenfor Helse- og omsorgsdepartementet torsdag.

Underskriftene er fra personer som har reagert på kuttet i barneavdelingen på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Over 200 barn fikk i 2023 behandling ved de fem sengene som legges ned.

Avdelingsleder Grete Almåsbak ved SSE har sagt til Dagens Medisin at de fleste avdelinger i OUS må omstilles og at det ikke er behov for alle plassene.

– Kunnskapsgrunnlaget for en barneavdeling er anbefalt til ikke å være større enn 20, som også er dekkende for behovet. En annen faktor er noe nedgang i antall henvisninger til avdelingen, ifølge Almåsbak.

Rundt 40.000 personer lever med epilepsi i Norge, ifølge Epilepsiforbundet.

I 2017 ba flertallet i helsekomiteen, inkludert Ap, Sp og SV, regjeringen sikre en tydelig kvalitetssikring og ivaretakelse av den nasjonale behandlingstjenesten for epilepsi.

SSE er en del av Oslo universitetssykehus (OUS). Det er ledelsen ved OUS som nylig besluttet kuttet, som medfører tap av fem senger og 5,5 sykepleier- og helsefagarbeiderstillinger på barneavdelingen.

Da kuttet ble kjent, sa barnelege og tillitsvalgt Kari Modalsli Aaberg at hun er bekymret for at dette skal gå utover pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen. Kuttene trådte i kraft fra 1. april.

(©NTB)

Flere nyheter: