Menu
Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Helse Fonna med nullbudsjett for 2024

Helse Fonna-styret vedtok fredag et budsjett for 2024 med nullresultat. Dette er det tredje året på rad at selskapet ser ut til å gå med underskudd.

Av Egil M Solberg | 15.12.2023 20:34:13

Helse: Styreleder Petter Steen Jr. sier at det er gjort et godt arbeid med budsjettet, og at styret har stor tillit til at administrasjonen skal klare å snu trenden.

– Men det blir knallhardt arbeid gjennom hele 2024 for å nå de målene vi har vedtatt i dag, sier han.

Rekrutteringsutfordringer

En av de største utfordringene for Helse Fonna er rekrutteringsutfordringene. Selskapet har små og sårbare fagmiljøer, noe som i stor grad gir rekrutteringsutfordringer.

-Dette gir risiko i budsjettet, da manglende rekruttering til stillinger blir løst i drifta med mellomstore løsninger som overtid og høy bruk av vikarer og vikarbyrå, sier administrerende direktør Anders Hovland.

Høy aktivitet og kortere ventetid

Helse Fonna har hatt en høy aktivitet i 2023. Per oktober har det vært en økning i antall konsultasjoner på 7,9 prosent. Ventetiden for pasienter har også blitt redusert.

-Dette har vært viktig, for selv om pandemien offisielt var over i april 2022, har helseforetakenes drift, inkludert Helse Fonna, fortsatt vært preget av pandemien, sier Hovland.

Bekymret for dårlig standard

Helse Fonna-brukerutvalget er bekymret for å drive sykehus i dårlige bygninger. Spesielt gjelder dette sikkerhetsposten på Valen sykehus og fredede bygninger på Stord sykehus.

-Det er ikke rimelig at offentlig vern av sykehusbygninger skal belaste sykehusets økonomi i den grad det gjør i dag, sier leder av brukerutvalget, Grethe Müller.

Flere nyheter: