Menu
Fra pressekonferansen der regjeringen la fram sitt forslag til langtidsplan for Forsvaret i april. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hele Stortinget enige om langtidsplanen for Forsvaret – pressekonferanse klokken 16.30

Alle partiene på Stortinget er enige om en ny langtidsplan for Forsvaret for perioden 2025–2036. Det ligger an til milliardsatsinger.

Av NTB | 04.06.2024 13:33:18

Politikk: – Alle partiene på Stortinget er enige om en langtidsplan for Forsvaret, får NTB opplyst.

Enigheten blir presentert på en pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget klokka 16.30 med alle partiene som har medlemmer i Stortingets utenriks- og forsvarskomité: Ap, H, SP, Frp, SV, Rødt, Venstre, MDG og KrF.

Regjeringen la fram sitt forslag til langtidsplan i april. De foreslo å bruke til sammen 1624 milliarder kroner på Forsvar fram til 2036.

Over hele perioden er det snakk om 600 milliarder kroner ekstra, sammenlignet med fjorårets budsjett.

Planen som regjeringen skisserte har nå vært gjennom forhandlinger, og den skal etter planen vedtas i Stortinget 11. juni.

Regjeringen har vært tydelige på at de har ønsket et bredt forlik om planene.

I forslaget til regjeringen lå blant annet følgende satsinger inne:

* Minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre og minimum fem ubåter. Det skal utvikles og anskaffes en standardisert fartøysklasse med inntil 10 store og 18 mindre fartøy.

* Hæren skal økes fra én til tre brigader.

* Dobling av NASAMS-kapasiteten til åtte batterier til Luftforsvaret og Hæren.

Regjeringen ville også å styrke Forsvaret med over 20.000 vernepliktige soldater, ansatte og reservister til sammen. Heimevernet økes til 45.000.

Den endelige planen, etter endringene som er kommet inn i forhandlingene, blir lagt fram på pressekonferansen.

Flere nyheter: