Menu
løpet av året vil Statens vegvesen ha sikret hele E134 i Etne kommune. Foto: Vegbilder
I løpet av året vil Statens vegvesen ha sikret hele E134 i Etne kommune. Foto: Vegbilder

Hele E134 i Etne blir sikret innen november

I løpet av året vil Statens vegvesen ha sikret hele E134 i Etne kommune. Litt over syv mil gamle rekkverk er allerede erstattet takket være midler til trafikksikring.

Av tomas | 15.09.2023 12:41:36

Samferdsel: Før sommeren monterte Statens vegvesen godkjente endestykker på alle eksisterende rekkverk langs veistrekningen E134 Etne på omtrent tre mil.

I tillegg erstattet de rekkverk i portalene på Markhus- (2409 meter), Glymje- (818) og Langfosstunnelen (728 meter).

Fikk midler gjennom RNB
Nå fullfører SVV sikringen av E134 i den nest sørligste kommunen i Vestland.

– Takket være midler til trafikksikring (TS) gjennom revidert nasjonalbudsjett (RNB) skal vi i løpet av høsten erstatte ytterligere 10.946 meter rekkverk på E134 langs Åkrafjorden, mellom Stordals- (1190 meter) og Rullestadtunnelen (2920 meter), skriver byggeleder Einar Hauge i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Derfor gjør vi dette
Det er viktig å understreke at eksisterende rekkverk ikke utgjør noen trafikkfare, men vi er nødt til å oppgradere rekkverkene til eksisterende regelverk, presiserer Hauge.

– Ved å skifte ut gammelt rekkverk forbedrer vi trafikksikkerheten på dette veistykket som daglig blir trafikkert av i gjennomsnitt 2.100 kjøretøy.

Dette kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er 24 prosent, eller 504, lange kjøretøy (tungtrafikk).

Fartsgrensen på den tre mil lange strekningen mellom Stordals- og Rullestadtunnelen er 80 km/t.

Rett i kjernen av drift og vedlikehold
Dette TS-prosjektet går rett inn i kjernen av det drift og vedlikehold av riks- og europaveinettene handler om.

– Dette er ett av mange prosjekter som hver for seg kanskje ikke utgjør så mye, og ikke er de mest kostbare, men som til sammen har stor betydning for hverdagen til folk, tryggheten på veiene og konkurransekraften for næringslivet.

Gode rekkverk bidrar også til å redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser, eller minske skadene når en ulykke har skjedd, i tråd med vår nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken.

Drift er å holde veien åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen.

Det handler om å ta vare på det vi har, noe som er noe av det fineste du kan gjøre både for samfunnet og klimaet. Å sikre en europaveistrekning med en fjerdedel tungtrafikk er et godt eksempel på dette.

– Konsekvensene større om vi ikke gjør noe
Arbeidene blir utført på dagtid. Trafikkavvikling skjer med hjelp av manuell dirigering og ledebiler.

– Vi har forståelse for at veiarbeid med venting kan oppleves som krevende for trafikantene. Men da er det viktig å minne om at vi gjør det for dem, for at veien skal være trygg og fremkommelig også i morgen. Og ikke minst at konsekvensene for trafikantene vil bli enda større hvis vi ikke utfører vedlikeholdsarbeid som dette.

Det er Agder-firmaet SVB Veisikring AS som skal utføre jobben. De starter i månedsskiftet og skal være ferdig senest 20. november.

Oppdraget koster 6,8 millioner pluss moms.

Flere nyheter: