Menu
Vindmølleparker til havs finnes en rekke steder i Nordsjøen, som her utenfor tyske Helgoland. Lenger nord i Nordsjøen, har britene montert verdens dypeste havvindmølle utenfor kysten av Skottland. Illustrasjonsfoto: Christian Charisius / AP / NTB

Havvind: En velsignelse eller en forbannelse?

Lokale kommuner og næringslivsinteresser kan ta ut en kortsiktig gevinst på havvind. Men hva blir de langsiktige konsekvensene?

Av Egil M Solberg | 18.09.2023 17:27:25

Havvind-kommentar: Havvind eller vindkraft på land. Det blir mye det samme hva gjelder strømproduksjon. Forskjellen er at vindkraft på land er langt rimeligere å produsere.

Atomkraft er også rimeligere enn havvind, men det aller rimeligste er uansett vannkraft.

Med relativt små investeringer, sammenlignet med subsidiene til havvind, vil man kunne oppgradere eksisterende vannkraftverk og få langt mer strømproduksjon enn hva de vil kunne få til med havvind.

Espen Barth Eide, klima- og miljøminister i Arbeiderpartiet, sa i en debatt på NRK i siste uke, at havvind var fint for da kunne man redusere vannkraftproduksjonen når det blåser. Men formålet var vel å produsere mer kraft, ikke bytte ut det ene med det andre?

Dessuten har vi allerede den effekten Barth Eide beskriver ved hjelp av utenlandskablene. Når det blåser i våre naboland går strømprisene ned også i Norge og strømproduksjonen fra vannkraftverkene holdes igjen. Når det blåser på den ene siden av Nordsjøen, så gjør det stort sett det også på den andre siden. Derfor har det åpenbart ikke noe stor betydning om vi bygger en masse med havvind på kysten her i Norge.

Så hvorfor skal alt handle om havvind da?

I Norge er det mange interesser og det er mange i energibransjen og industrien som tjener store penger på dette med havvind. I kommunene er holdningen den samme. Dersom deres kommune kan hente godene av investeringene, så er de positive og snakker opp havvind.

Argumentene som blir brukt varierer;
– det kan handle om klima og miljø,
– eller negative holdninger til inngripen i naturen med vannkraftverk.
– Det hevdes at dette er viktig for vår region,
– at vi skal utvikle teknologi,
– og at dette er avgjørende for omstillingen til en grønn industri.

Havvind har i realiteten ingen stor miljøgevinst, det bidrar ikke til å produsere noe strøm av betydning, teknologien kommer fra Tyskland og Kina, og det vil medføre vedvarende høye strømpriser og et høyere skattenivå i Norge.

Havvind fremstår som tapsprosjekter og som ikke gjør noe annet enn å skape en kortsiktig gevinst for de involverte.

Flere nyheter: