Menu
Skjermbilde fra video-intervju hos Radio Haugaland.

Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn forsvarer Bypakken

Fastlands-Karmøy har sammen med Haugesund vedtatt Bypakken. Pris pr passering blir omtrent 7 kroner, det er trolig Norges billigste bompengeavgift. - Vi har fått til et bedre tilbud, sier ordføreren.

Av tomas | 25.05.2023 14:26:21

Lokalpolitikk: Fastlands-Karmøy har sammen med Haugesund vedtatt å gå for Bypakken. Målet med Bypakken er blant annet å realisere ny bro over Risøy.

Pakken skal finansieres av bompenger, prisen per passering blir ca. syv kroner, noe som trolig er en av Norges billigste bompengeavgift. Bypakken fører også til at staten fjerner merverdiavgiften (MVA) på 25 prosent.

Ordfører i Haugesund, Arne Christian Mohn har jobbet med saken i flere år og forteller til radio Haugaland at de andre prosjektene som de andre kommunene hadde planlagt hadde blitt vesentlig dyrere:

– Det som tidligere har vært kalt Haugalandspakken har vært en felles pakke sammen med Karmøy for å realisere ny bro over Risøy. Pakken ble godkjent av stortinget for å ta inn bompenger. Så viste det seg at noen av de prosjektene som andre kommuner hadde ble vesentlig dyrere enn det som ble lagt inn. Så omtrent halvparten av de prosjektene som opprinnelig lå inne måtte gå ut. Så før jeg ble ordfører i 2015 hadde man fjernet broen til Risøy som var hovedgrunnen til at vi ble med i denne pakken. Det ønsket jeg og May Britt Vihovde da vi kom inn i denne styringsgruppen, men vi fikk beskjed om det kunne vi ikke gjøre noe med for det var allerede vedtatt. Så vi hadde ingenting vi skulle ha sagt, sier Mohn til radio Haugaland.

Mohn forteller videre at det tidligere var slik at staten finansierte alt.

– De var noen røster fra blant annet fra FRP som mente at de som ikke kjørte bil ikke skulle betale for vei. Da kom denne bilfinansieringen som det den gang ble kalt, at de som kjører bil skal være med å betale for for veiene. De som sykler og går skal ikke betale. Da innførte man bompenger som en løsning, avslutter Mohn.

Mohn mimrer tilbake til 1960-tallet da han var en liten gutt. Den gang dreide det seg om å bygge motorvei mellom Drammen og Oslo. Ordningen forsvant etter hvert, før bompengene kom tilbake for fullt på 1980-tallet. Etter dette har det blitt en regel om at Staten stiller med noe finansiering og de som kjører bil betaler resten.

Flere nyheter: