Menu
ARKIVBILDE: Egil M Solberg / Radio Haugaland

Haugesund på voldstoppen i Norge

Haugesund har nylig blitt kjent for en urovekkende trend når det gjelder voldshendelser i forhold til innbyggertallet.

Av Egil M Solberg | 15.09.2023 18:15:22

Voldsbyen: Haugesund har sett en rekke voldshendelser i løpet av kort tid, inkludert trusler med kniv på et kjøpesenter og en drapssak i august.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har Haugesund en av de høyeste voldsanmeldelsesratene i Norge, med 10,2 anmeldelser per 1000 innbyggere i 2021/2022.

Til sammenligning hadde Oslo 11,1 anmeldelser per 1000 innbyggere.

Politiet og lokale myndigheter har jobbet aktivt for å redusere voldstallene i Haugesund, inkludert aksjonen «Trygt uteliv». Dette har inkludert økt synlig politi på kvelder og netter.

Selv om voldshendelsene har vakt bekymring, understreker politistasjonssjef Edgar Mannes at Haugesund generelt er en trygg by å bevege seg i.

Forskning antyder at vold er tett knyttet til vanskelige levekår, og innsats for å forbedre disse forholdene kan være nøkkelen til å redusere volden på lengre sikt.

Flere nyheter: