Menu
FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Haugesund i økonomisk krise

Haugesund kommune står overfor en alvorlig økonomisk krise. Ordfører Nils Konrad Bua har innkalt alle 49 folkevalgte til et møte for å diskutere situasjonen.

Av Egil M Solberg | 03.06.2024 21:13:33

Kommunekrise: Tertialrapporten for 2024 viser et negativt nettodriftsresultat på 35,4 millioner kroner, noe som kan tømme kommunens reserver på 176 millioner kroner innen to-tre år, skriver Haugesunds avis.

Helse- og omsorgssektoren er hardest rammet. Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen foreslår ifølge avisa kutt på 50 millioner kroner, inkludert en nedbemanning på ca. 50 årsverk.

Tiltakene inkluderer ingen nye stillinger, minimal bruk av vikarer og overtid, og redusert reise- og kursaktivitet. Skole- og barnehagestrukturen vurderes også for effektivisering.

Ordfører Bua understreker at samarbeid er nøkkelen for å unngå å tømme reservefondet og sikre innbyggernes tjenester. Neste møte er planlagt i september, melder avisa.

Flere nyheter: