Menu
Jakob Hatteland. Foto: Rambase.com

Hatteland vil ha kjernekraft

Autostore-milliardær Jakob Hatteland er skeptisk til vindkraft og peker på atomkraft som fremtidens energiløsning.

Av Egil M Solberg | 21.09.2023 21:46:27

Strømkrise: Jakob Hatteland mener at vindmøller ikke er spesielt estetiske og produserer lite strøm, og at offshore-vindmøller krever store infrastrukturinvesteringer som sjelden nevnes, melder Grannar.

Han er heller ikke overbevist om solcellepaneler, da de produserer lite strøm i vinterhalvåret.

Hatteland mener derfor at valget i fremtiden trolig vil stå mellom import av strøm fra utlandet eller produksjon av strøm ved hjelp av kjernekraft, skriver avisa.

Norsk Kjernekraft AS planlegger å bygge små modulære reaktorer (SMR), som vil redusere investeringskostnadene. Hatteland foreslår å plassere SMR-ene nær de store vannkraftverkene i Norge, slik at de kan utnytte tilgangen til kjølevann og det eksisterende strømnettet.

Han mener ifølge Grannar også at radioaktivt avfall fra kjernekraftverk bør sees på som en ressurs som kan gjenbrukes. Til tross for motstanden mot kjernekraft i Norge, er Hatteland sikker på at vi vil se kjernekraftverk i fremtiden.

Flere nyheter: